หลักสูตร Digital transformation Canvas

“สร้างขีดความสามารถใหม่ด้านดิจิทัล Transform จากโมเดลธุรกิจปัจจุบัน สู่โมเดลธุรกิจใหม่ในอนาคต” หลักสูตร Digital Transformation Canvas ได้รวบรวมเนื้อหาที่ช่วยให้สามารถคิดแผนกลยุทธ์ตามหลักการของ Digital Transformation ด้วยตัวเอง และเป็นเครื่องมือในการเตรียมความพร้อมสําหรับทีม เพื่อหาโอกาสและระดมความคิดเห็นในการเปลียนธุรกิจเป็นดิจิทัล อีกทั้งยังรวบรวมกรณีศึกษาการทรานส์ฟอร์มธุรกิจที่ประสบความสําเร็จในการทํา Digital Transformation ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมากว่า 20 บริษัท โดยหลักสูตรนี้เหมาะกับเจ้าของธุรกิจ ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร ในองค์กรขนาดใหญ่,ธุรกิจ SMEs, Startup หรือบุคคลที่สนใจเกี่ยวกับ Digital Transformation

Key Learning Points

20 บริษัทที่ทํา Digital Transformation ดีที่สุดในโลก

Introduction to Digital Transformation Canvas

กรณีศึกษา Adobe, Amazon, Netflix

Key Takeaways

Key Outcomes

รู้และเข้าใจ Digital Transformation คืออะไร และมีหลักการที่ช่วยให้องค์กรสร้างการเติบโตได้อย่างไร

เข้าถึงวิธีกาs Transform ธุรกิจด้วยเครื่องมือ Digital Transformation Canvas ทั้ง 9 ขั้นตอน

สามารถใช้ Digital Transformation Canvas เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงหรือคิดกลยุทธ์และกระบวนการทำ Digital Transformation

ประยุกต์ใช้ข้อมูลจากกรณีศึกษาบริษัทที่ประสบความสําเร็จในการทํา Digital Transformation

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของทีมบียอนด์ เทรนนิ่ง

    หากคุณมีความสนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับเรา คุณสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ทางทีมงานพิจารณาแล้วตอบกลับคุณโดยไวที่สุด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน