หลักสูตร Digital Workplace

เมื่อสภาพแวดล้อมต่าง ๆ บนโลกเปลี่ยนไป องค์กรน้อยใหญ่ก็ต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดที่ยั่งยืน หากไม่มีการนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการทำงาน ความก้าวหน้าทางธุรกิจอาจต้องหยุดนิ่ง หลักสูตร Digital Workplace จึงได้อธิบายความรู้ที่เป็นประโยชน์เพื่อให้เกิดความเข้าใจพื้นฐาน รวมถึงสิ่งที่ช่วยพัฒนากระบวนการทำงานให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดกับการทำงานรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้น

Key Learning Points

วิธีสร้าง Digital Workplace ในองค์กร

Digital Workplace กับช่องว่างของ Employee Engagement

Digital Tools ประตูสู่ Digital Workplace รับเทรนทำงานยุคใหม่

Workshop

เจาะลึกวิธีการใช้งาน

ความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงของ Cyber Security กับ Digital Workplace

เผยเคล็ดลับของการทำ Digital Workplace ให้ประสบความสำเร็จ

กรณีศึกษา : องค์กรที่ประสบความสำเร็จในการนำ Digital Workplace มาปรับใช้

Key Outcomes

เข้าใจการทำงานในรูปแบบ Digital Workplace

สามารถปรับตัวให้เข้ากับการทำงานรูปแบบใหม่ได้

เข้าใจข้อดีของการทำงาน และสามารถทำงานแบบ Digital Workplace ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สามารถนำประโยชน์จากการทำงานแบบ Digital Workplace มาพัฒนากระบวนการทำงาน

สามารถใช้เครื่องมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม

ลดการต่อต้านเมื่อองค์กรปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานเป็น Digital Workplace

ลดขั้นตอนกระบวนการทำงานลง

องค์กรมีความทันสมัยจาการนำเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้

การติดต่อสื่อสารสะดวกและรวดเร็วขึ้น

บุคลากรได้พัฒนาศักยภาพการใช้ Digital Tools และเรียนรู้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของทีมบียอนด์ เทรนนิ่ง

    หากคุณมีความสนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับเรา คุณสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ทางทีมงานพิจารณาแล้วตอบกลับคุณโดยไวที่สุด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน