หลักสูตร Excel Techniques สุดยอดเทคนิคและสูตรต่าง ๆ เพื่อลดเวลาทำงาน

โปรแกรม Microsoft Excel จัดว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ได้รับความนิยม เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการจัดทำตารางงานมีความสามารถในการคำนวณสูตรต่าง ๆ พร้อมทั้งฟังก์ชันที่ช่วยในการคำนวณในรูปแบบต่างๆ หากผู้ใช้สามารถเข้าใจวิธีการใช้งานหรือทราบเทคนิคการใช้โปรแกรมให้ถูกต้อง จะสามารถลดเวลาการทำงานได้มากขึ้น

หลักสูตรนี้เป็นการแนะนำเทคนิคและการใช้สูตรต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ใช้งานทำงานได้รวดเร็ว และถูกต้อง โดยเนื้อหาจะประกอบด้วยเทคนิคการป้อนข้อมูลในตาราง (Data Validation) เทคนิคการจัดรูปแบบเซลล์ และข้อมูลอย่างรวดเร็ว (Format as Table) รวมไปถึงเทคนิคการวิเคราะห์ (PivotTables) และนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิ (Chart) ในรูปแบบต่างๆเทคนิคประยุกต์ใช้สูตร และฟังก์ชันเพื่อการคำนวณ เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Key Learning Points

เทคนิคจัดการเกี่ยวกับแผ่นงาน (Worksheet)

เทคนิคป้อนข้อมูลประเภทต่าง ๆ

เทคนิคกำหนดข้อมูลและจัดรูปแบบเซลล์อย่างรวดเร็ว

เทคนิคจัดรูปแบบข้อมูลทั้งตารางอัตโนมัติ (Format as Table)

เทคนิควิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ด้วย PivotTables

เทคนิคสร้างแผนภูมิ (Chart) สำหรับนำเสนอข้อมูล

เทคนิคการพิมพ์ข้อมูลออกทางเครื่องพิมพ์

เทคนิคประยุกต์ใช้สูตรและฟังก์ชันเพื่อการคำนวณ

เทคนิคตัดแยกข้อมูลออกและต่อข้อความ

เทคนิคประยุกต์ใช้ฟังก์ชันค้นหาข้อมูล

Key Outcomes

ประยุกต์ใช้เทคนิคต่าง ๆ เพื่อลดขั้นตอนและเวลาในการทํางาน

เรียนรู้หลักการใช้สูตรและฟังก์ชันเพื่อการทํางานที่ถูกต้อง

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของทีมบียอนด์ เทรนนิ่ง

    หากคุณมีความสนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับเรา คุณสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ทางทีมงานพิจารณาแล้วตอบกลับคุณโดยไวที่สุด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน