หลักสูตร Function ในงาน Excel สู่สุดยอดพนักงาน

การทำงานในสำนักงานส่วนใหญ่ หลายๆองค์กรนิยมใช้โปรแกรม Excel หลายๆ แผนก ทั้งนี้มักจะใช้เพื่อจัดเก็บข้อมูลจัดพิมพ์ข้อมูล รวมไปถึงทำการคำนวณในระดับเบื้องต้น โดยการทำงานส่วนใหญ่ หากใช้วิธีการพิมพ์ จัดรูปแบบตารางหรือคำนวณด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้อง อาจจะทำให้เสียเวลาในการทำงานและได้ผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้อง ตามไปด้วย

หลักสูตรนี้จึงได้นำเอาความสามารถของ Excel ในด้านการคำนวณด้วยการใช้ฟังก์ชันที่จำเป็นต้องทราบเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน เช่น การประยุกต์ใช้สูตรและฟังก์ชันเพื่อการคำนวณ การใช้ฟังก์ชันจัดการกับข้อมูลประเภทวันที่และเวลา ฟังก์ชันสำหรับงานด้านการเงิน การใชสู้ตรตัดแยกข้อมูลออก และต่อข้อความการประยุกต์ใช้ัฟงก์ชันตรวจสอบเงื่อนไข และค้นหาข้อมูล LOOKUP() เพื่อทำให้งานมีประสิทธิภาพ และถูกต้องมากยิ่งขึ้น

Key Learning Points

สูตรและฟังก์ชั่นทางคณิตศาสตร์

ประยุกต์ใช้สูตรและฟังก์ชั่นเพื่อการคำนวณ

สูตรและฟังก์ชั่นสำหรับงานด้านการเงิน

ฟังก์ชั่นจัดการกับข้อมูลประเภทวันที่และเวลา

ฟังก์ชั่นจัดการกับข้อความ

ฟังก์ชั่นตรวจสอบเงื่อนไข และเปรียบเทียบข้อมูล

ฟังก์ชั่นการค้นหาข้อมูล

ประยุกต์ใช้ฟังก์ชั่นการค้นหาข้อมูล

Key Outcomes

เรียนรู้หลักการใช้สูตรและฟังก์ชัน เพื่อการทํางานที่ถูกต้อง

ประยุกต์ใช้สูตรและฟังก์ชันในการทํางาน และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของทีมบียอนด์ เทรนนิ่ง

    หากคุณมีความสนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับเรา คุณสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ทางทีมงานพิจารณาแล้วตอบกลับคุณโดยไวที่สุด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน