หลักสูตร Microsoft Excel สำหรับงานบัญชี-การเงิน

โปรแกรม Excel มีความสามารถในด้านการจัดเก็บข้อมูล การคำนวณหาผลลัพธ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านตัวเลขสถิติหรือด้านตัวเลขในรูปแบบการเงิน และยังสามารถนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาผลลัพธ์ และตรวจสอบได้อย่างถูกต้องด้วยวิธีการแบบง่ายและรวดเร็ว

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับการนำโปรแกรม Excel มาประยุกต์ใช้งานในด้านบัญชี และการเงิน โดยเริ่มตั้งแต่การเตรียมข้อมูล รูปแบบวิธีการจัดเก็บข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อให้สามารถนำไปวิเคราะห์ต่อได้ รวมไปถึงการใช้เทคนิคการจัดรูปแบบเข้ามาช่วย เพื่อการแสดงผลข้อมูลที่อี่านค่าได้ง่ายขึ้น การนำ Pivot Table เข้ามาช่วยในการสรุปผลข้อมูลในรูปแบบของรายการบัญชีต่างๆอีกทั้งการใช้ฟังก์ชันเพื่อการดึงผลข้อมูลและฟังก์ชันที่เกี่ยวกับการเงิน เป็นต้น

Key Learning Points

วิธีเตรียมและนำเข้าข้อมูลบัญชีใน Excel

ตารางบันทึกรายรับ-รายจ่ายประจำวัน

ฟังก์ชันการค้นหาข้อมูลร่วมกับสมุดรายวันทั่วไป

สร้างผลสรุปข้อมูลด้วย PivotTable เป็นบัญขีแยกประเภท

ปรับปรุงข้อมูลของตาราง PivotTable

สร้างกระดาษทำการเพื่อตรวจสอบงบต่างๆ

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ PivotTable สร้างงบกำไรขาดทุน

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ PivotTable สร้างงบแสดงฐานะการเงิน

สูตรและฟังก์ชันสำหรับงานด้านการเงิน

Key Outcomes

เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel เพื่อประยุกต์ใช้ในงานบัญชี-การเงิน

เรียนรู้รูปแบบสูตรและฟังก์ชันที่นํามาใช้ในงานบัญชี-การเงิน

เรียนรู้การสรุปผลข้อมูลในรูปแบบของรายการบัญชีต่าง ๆ

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของทีมบียอนด์ เทรนนิ่ง

    หากคุณมีความสนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับเรา คุณสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ทางทีมงานพิจารณาแล้วตอบกลับคุณโดยไวที่สุด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน