หลักสูตร Microsoft Excel for next normal (Advance level)

MICROSOFT EXCEL เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับการจัดการเกี่ยวกับข้อมูล ที่สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์คำนวณด้วยฟังก์ชันขั้นสูง รวมไปถึงการจัดรูปแบบวิเคราะห์หาเป้าหมายด้วยคำสั่งด้านฐานข้อมูล (DATABASE) ทำรายงานสรุปหรือสร้างเป็นแผนภูมิ (CHART) เพื่อนำเสนอข้อมูลได้เป็นอย่างดี

หลักสูตรนี้จะฝึกอบรมให้มีความรู้ในการใช้โปรแกรม MICROSOFT EXCEL ให้ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพเน้นวิธีเขียนสูตร (FORMULA) ที่ถูกต้อง การคำนวณด้วยฟังก์ชันขั้นสูง เช่น ฟังก์ชันสรุปข้อมูลตามเงื่อนไข ฟังก์ชันตรวจสอบเงื่อนไขและค้นหาข้อมูล รวมถึงการวิเคราะห์ด้วยคำสั่งด้านฐานข้อมูลขนาดใหญ่ วิเคราะห์ข้อมูลด้วย PIVOTTABLES ขั้นต้น และเทคนิคป้องกันข้อมูล ไม่ให้ใครมาแก้งานของเราได้

Key Learning Points

วิธีเขียนสูตร (Formula) ที่ถูกต้อง

ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ และสถิติ

ฟังก์ชันตรวจสอบเงื่อนไข และค้นหาข้อมูล

ฟังก์ชันขั้นสูงที่น่าสนใจ

จัดการสร้างฐานข้อมูลใช้เก็บข้อมูล (Database)

บริหารจัดการกับข้อมูลขนาดใหญ่

นำเข้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอก

วิเคราะห์ข้อมูลด้วย PivotTables ขั้นต้น

เทคนิคป้องกันข้อมูล ไม่ให้ใครมาแก้งานของเรา

Key Outcomes

รู้หลักการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ระดับสูง

ใช้ฟังก์ชั่นขั้นสูงอื่นๆ ของโปรแกรม Microsoft Excel

นําข้อมูลมาวิเคราะห์คําสั่งด้านฐานข้อมูลขนาดใหญ่ได้

สร้างรายงานสรุปเป็นตารางและแผนภูมิ (Chart) ได้

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของทีมบียอนด์ เทรนนิ่ง

    หากคุณมีความสนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับเรา คุณสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ทางทีมงานพิจารณาแล้วตอบกลับคุณโดยไวที่สุด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน