หลักสูตร Microsoft Excel for next normal (Basic level)

หลักสูตร Microsoft Excel for next normal (Basic Level) เป็นการแนะนำโปรแกรม Excel ที่มีความสามารถในการทำงานได้ค่อนข้างหลากหลายทั้งจัดการโครงสร้างโปรแกรมเพื่อการเก็บข้อมูลที่ถูกต้อง การป้อนข้อมูลและฟังก์ชันเริ่มต้นในการคำนวณ การจัดการรูปแบบข้อมูลและตารางให้เหมาะสม การสร้างแผนภูมิ (Chart) สำหรับนำเสนอข้อมูล กระบวนการพิมพ์ข้อมูลออกทางเครื่องพิมพ์ และด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่หลายคนต้องทำงานที่บ้าน (WFH) ผ่านเครือข่ายระบบ Cloud หลักสูตรนี้ก็จะมีการแนะนำการแก้ไขข้อมูลออนไลน์และการทำงานพร้อมกันได้หลายคนอีกด้วย

Key Learning Points

เริ่มต้นใช้งานและทำความรู้จักกับ Microsoft Excel รู้จักจัดการโครงสร้างโปรแกรม เพื่อการเก็บข้อมูลที่ถูกต้อง

ประเภทข้อมูล และการป้อนข้อมูลที่ถูกต้อง

ฟังก์ชันเริ่มต้น ในการใช้งานแบบต่างๆ ของ Microsoft Excel

จัดการรูปแบบข้อมูลและตารางให้เรียบร้อยสวยงาม

สร้างแผนภูมิ (Chart) สำหรับนำเสนอข้อมูล

กระบวนการพิมพ์ข้อมูลออกทางเครื่องพิมพ์

ทำงานที่บ้าน (WFH) ผ่านเครือข่ายระบบ Cloud

Key Outcomes

จัดการข้อมูลในรูปแบบของตารางการคํานวณ

วิเคราะห์หรือสรุปผลจากข้อมูลที่มีอยู่หลากหลายได้

นําเสนอข้อมูลในรูปของแผนผังหรือกราฟ

ประยุกต์ความรู้ในการอบรมไปใช้กับงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของทีมบียอนด์ เทรนนิ่ง

    หากคุณมีความสนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับเรา คุณสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ทางทีมงานพิจารณาแล้วตอบกลับคุณโดยไวที่สุด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน