หลักสูตร Digital Marketing

การทำ Digital Marketing เป็นเรื่องที่มีความสำคัญในปัจุบัน และยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆสำหรับธุรกิจ เนื่องจากเป็นช่องทางในการรับรู้ข่าวสารหรือการเข้าถึงสินค้า และบริการต่างๆของธุรกิจจึงจำเป็นต้องใช้ Digital Marketing มาช่วยในการสร้างสรรค์โฆษณาให้กับสินค้าและบริการ เพื่อดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมายและเพิ่มยอดขายด้วยการกำหนดรูปแบบเนื้อหาให้เข้าใจง่าย

ในหลักสูตร Digital Marketing ที่รวบรวมข้อมูลกลยุทธ์และเทคนิคในการทำที่เกี่ยวกับ Digital Marketing ผ่านช่องทางต่างๆ ในโลกออนไลน์

Key Learning Points

พื้นฐานของ Digital Marketing

ช่องทางการใช้ Social Media ในการทำ Digital Marketing

กลยุทธ์ที่ใช้ทำ Digital Marketing

การวิเคราะห์แนวโน้ม Digital Marketing

การคิด Content ที่สร้างสรรค์ใน Digital Marketing

องค์ประกอบของสื่อ Digital

ข้อดีของสื่อ Digital

เทคนิคการสื่อสาร และการนำเสนอสินค้าที่โดนใจกลุ่มเป้าหมาย

Key Outcomes

สามารถนำเทคนิคต่าง ๆ มาปรับให้ในการทำ Digital Marketing

รู้และเข้าใจองค์ประกอบ และช่องทางการตลาดในรูป Digital Marketing

เข้าใจจุดเด่น และข้อจำกัดของช่องทางการสื่อสารต่างๆ

ทักษะการเตรียมตัว และปรับเปลี่ยนแผนในการทำ Digital Marketing เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของทีมบียอนด์ เทรนนิ่ง

    หากคุณมีความสนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับเรา คุณสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ทางทีมงานพิจารณาแล้วตอบกลับคุณโดยไวที่สุด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน