หลักสูตร Online personal branding and storytelling

เชื่อหรือไม่ว่าการตลาดปัจจุบัน ผู้คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจ และ Follow ที่ตัวบุคคลมากกว่าแบรนด์ผลิตภัณฑ์ เมื่อพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อม และสังคมที่สื่อ Social บนโลก Online เข้ามามีอิทธิพลสูงขึ้น การนำเสนอผลิตภัณฑ์ผ่านบุคคลที่มีความโดดเด่นในการนำเสนอ มีบุคลิกภาพที่เป็นเอกลักษณ์น่าเชื่อถือ มี Lifestyle ที่น่าสนใจชวนติดตาม และสื่อสารด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย แต่มีความดึงดูดขั้นเทพด้วยการใช้สำนวนน่าฟังจึงทำให้ Personal Branding กลายมาเป็นที่ยอมรับขององค์กรต่างๆ เพื่อทำการตลาดที่เน้นให้บุคคลเล่าเรื่องราวผ่านสื่อ Online สร้างยอดขายที่เติบโตเร็วในระยะเวลาอันสั้น

โดยหลักสูตร Online Personal Branding and Storytelling เป็นหลักสูตรที่ทรงพลังในการสร้าง Personal Branding ให้เกิดขึ้นในองค์กรด้วยวิธีการ Storytelling อย่างมีกลยุทธ์ โดยนางฟ้าการตลาดดิจิตอล คุณโซอี้ ภญ.โสภา พิมพ์สิริพานิชย์ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์ที่ได้รับเชิญจากภาครัฐและภาคเอกชนให้บรรยายเรื่องการทำธุรกิจผ่านโลกดิจิตอลให้กับ SME ไทยทั่วประเทศ และยังมีประสบการณ์ รวมถึงผลงานการอบรมหลักสูตรตลาดออนไลน์ที่เปิดมาแล้วกว่า 100 รุ่น มีผู้สัมมนาเกินกว่า 10,000 คน เป็นผู้ก่อตั้งและเจ้าของแบรนด์โซอี้สคาร์ฟ (แบรนด์ผ้าพันคอที่โตจากโลกออนไลน์) นอกจากนี้ยังมีผลงานหนังสือติด Best Seller สูงสุด 7 เล่ม ผู้เข้าอบรมเรียน หลักสูตรนี้แล้วสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานได้ทันที

Key Learning Points

ความสำคัญของ Personal Branding ต่อธุรกิจ

วิธีการสร้าง Personal Branding

ช่องทางการสร้าง Personal Brand บนโลกออนไลน์

เทคนิคการสร้างภาพลักษณ์ Brand ใหดู้ดีจากภายในสู่ภายนอก

เทคนิคการสร้างคอนเทนต์ที่มีเนื้อหาโดนใจ

วิธีการวิเคราะห์ และกำหนดโอกาสทางการตลาด

ภาพรวมของ Storytelling

ความสำคัญ และประโยชน์ของ Storytelling

กลยุทธ์การเล่าเรื่อง Storytelling สำหรับธุรกิจ

เคล็ดลับการถ่ายทอด Storytelling ที่มีเอกลักษณ์ แตกต่างจากคู่แข่ง

Key Outcomes

เข้าใจความสำคัญของการสร้าง Personal Branding and Storytelling

สามารถสร้าง และเล่าเรื่องราวของแบรนด์ให้โดดเด่น

สามารถควบคุมภาพลักษณ์ และจัดการกับแบรนด์ได้ดีขึ้น

สามารถนำเทคนิคมาต่อยอดในการสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จสำหรับองค์กร

สร้างความน่าเชื่อถือให้แก่แบรนด์ ดึงดูดความสนใจ และกลายเป็นที่จดจำ

เพิ่มมูลค่าให้แก่แบรนด์ และอยู่เหนือคู่แข่งในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

การพัฒนาแนวคิดของ Storytelling ให้เหมาะสมกับองค์กร

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของทีมบียอนด์ เทรนนิ่ง

    หากคุณมีความสนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับเรา คุณสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ทางทีมงานพิจารณาแล้วตอบกลับคุณโดยไวที่สุด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน