หลักสูตร Happy money happy work-life Module 4 : แผนการเงินที่ทุกคนควรมี

“ความรู้ทางการเงิน” (financial literacy) เป็นสิ่งที่สำคัญมากกับชีวิตคนทุก ๆ คน เพราะปัญหาเรื่องการเงินไม่ใช่แค่ปัญหาส่วนตัว แต่เป็นปัญหาระดับประเทศ ซึ่งส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจ, สังคม และวิถีชีวิตของพวกเราทุกคนโดยวัยเฉพาะวัยทำงาน “เรื่องการบริหารเงิน” ถือเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกต้องวางแผนแต่ละ “เป้าหมายการเงิน” ไว้ตั้งแต่เริ่มต้นทำงานเพราะยิ่งอายุมากขึ้น ค่าใช้จ่ายก็เพิ่มขึ้นตามความรับผิดชอบในแต่ละวัย เราจึงจำเป็นต้องเข้าใจ “วิธีการวางแผนการเงิน” เพื่อนำไปบริหารจัดการให้เหมาะสมกับทุกด้านของชีวิต ตามหลักการวางแผนการเงินที่ถูกต้อง

ในหลักสูตร “Happy money Happy work-life” การเงินดี การงานยิ่งมีความสุข! จะเป็นเนื้อหาแบบต่อเนื่องทั้งหมด 5 Modules ที่ครอบคุมเนื้อหา “เรื่องการเงินพื้นฐานที่คนทำงานควรรู้” ตั้งแต่ ทำไมต้องวางแผน การเงิน? การตรวจสุขภาพการเงินของตัวเอง การงบการเงินของตัวเอง การตั้งเป้าหมายการเงิน การจัดการ ความเสี่ยง การวางแผนเกษียณ การจัดการภาษี และการวางแผนลงทุน หลักสูตรนี้ จะทำให้คนทำงานทุกคน เข้าใจสุขภาพการเงินของตัวเอง สามารถตั้งเป้าหมายการเงินของตัวเองได้ เริ่มลงมือทำแผนการเงินต่างๆให้สุขภาพการเงินของตัวเองและครอบครัวแข็งแรงยิ่งๆ ขึ้นไป เพราะ ถ้าสุขภาพการเงินดี ทำให้ทำงานมีความสุข ผลงานที่ออกมาก็ยิ่งมีคุณภาพ องค์กรก็สามารถเติบโตไปด้วยกัน MODULE 4 : แผนการเงิน ที่ทุกคนควรมีแผนที่ดีที่สุดคือแผนที่ได้ทำจริง Module 4 แผนการเงิน ที่ทุกคนควรมี จะมาบอกวิธีการของแผน แบบต่าง ๆ ที่ทำแล้วมีเงินเก็บมีเงินสำรอง และมีเงินไปจนเกษียณอายุ งอกเงยด้วยการออม และนำไปลงทุน อย่างได้ถูกวิธี บริหารเงินถูกหลักจัดทำแผนการเงินเป็น รับรองเงินดี งานมีสุขไปตลอดแน่นอน

Key Learning Points

แผนสร้างสุข (Creation Plan)

แผนปกป้องสุข (Protection Plan)

แผนเพิ่มพูน (Accumulation Plan)

Key Outcomes

เข้าใจวิธีการจัดสรรแผนการเงินประเภทต่าง ๆ อย่างถูกหลัก

สามารถสร้างแผนเพื่อการมีเงินสํารอง เงินเพื่อการลงทุน เงินยามเกษียณได้

สามารถจัดการภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รู้และเข้าใจในการหาผลตอบแทนตามระยะเวลาการลงทุน

สามารถเลือกลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมาย และความเสี่ยงที่ยอมรับได้

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของทีมบียอนด์ เทรนนิ่ง

    หากคุณมีความสนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับเรา คุณสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ทางทีมงานพิจารณาแล้วตอบกลับคุณโดยไวที่สุด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน