หลักสูตร Emotional intelligence and stress management for work place

การปรับตัวเพื่อการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้นั้นสิ่งที่เราจะต้องมีคือการบริหารจัดการอารมณ์ของตนเอง เพราะจะช่วยให้เราตระหนักรู้และเข้าใจเกี่ยวกับตัวเราเองมากขึ้น และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย ซึ่งทั้งนี้เราก็จะต้องมีเทคนิคหรือวิธีการที่จะจัดการอารมณ์ของตนเองให้ได้

หลักสูตรนี้จะช่วยทำให้ผู้เรียนสามารถจัดการอารมณ์เชิงลบที่เกิดขึ้นทั้งจากการทำงานหรือชีวิตส่วนตัว มีวิธีการ heal ตัวเองให้หลุดจากอารมณ์เชิงลบ สามารถเข้าใจความรู้สึกและความต้องการของตนเองและผู้อื่น และนำไปสู่การสื่อสารที่ราบรื่น ตรงประเด็นและยังเป็นการรักษาสายสัมพันธ์ระยะยาวได้เป็นอย่างดี

Key Learning Points

ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence) คืออะไร

Self Awareness

Self Management

Social Awareness

Social Management

ทำความเข้าใจในการใช้ Mood meter

Stress Management

Key Outcomes

ผู้เรียนจะสามารถเข้าใจตนเองและผู้อื่นในเรื่องอารมณ์ ความรู้สึกและสามารถสามารถดึงสติตนเอง และผ่อนคลายอารมณ์เบื้องต้นได้

ฝึกวางแผนสร้างพฤติกรรมเล็ก ๆ ของผ้ที่มีความฉลาดทางอารมณ์จนเป็นนิสัยติดตัวได้

ผู้เรียนได้ฝึกสื่อสารอย่างตรงไปตรงมา จริงใจ โดยไม่สร้างความขัดแย้ง เพื่อลดความอึดอัด สร้างความสบายใจได้

สามารถเรียนรู้วิธีลดความเครียดระยะยาวได้ยั่งยืน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของทีมบียอนด์ เทรนนิ่ง

    หากคุณมีความสนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับเรา คุณสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ทางทีมงานพิจารณาแล้วตอบกลับคุณโดยไวที่สุด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน