หลักสูตร Emotional intelligence (Resilience at work)

หลักสูตร Emotional intelligence เป็นหลักสูตรที่สอนเกี่ยวกับการตระหนักรู้อารมณ์ของตนเอง การบริหารจัดการ ควบคุมอารมณ์ การสร้างแรงจูงใจ และการเห็นอกเห็นใจกับตนเองและผู้อื่น สามารถแยกแยะ ความแตกตางทางอารมณ์ได้อย่างสร้างสรรค์และมีความสุขนําไปปรับใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตส่วนตัวหรือการทํางาน จนสามารถกลายเป็นส่วนสําคัญที่ส่งผลให้ประสบความสําเร็จ เกิดความสุขและสมดุลขึ้นในชีวิตเป็นพื้นฐานที่แข็งแกร่ง ต่อยอดไปถึงความมั่นคงในชีวิตอย่างยั่งยืน

Key Learning Points

เรียนรู้ความสําคัญของ “ความฉลาดทางอารมณ์” (Emotional intelligence)

Mindset ที่ดีส่งผลต่อการบริหารการจัดการทางอารมณ์อย่างไร?

เรียนรู้การทํางานของสมองที่มีส่วนต่อสภาวะทางอารมณ์ และการตอบสนองของร่างกาย

การบริหารจัดการภาวะอารมณ์ของตนเอง (Manage Emotion) เมื่อเจอกับสถานการณที่ไม่คาดคิด

หลักการสื่อสารที่เหมาะสม

การสร้างแรงจูงใจให้ตนเอง (Motivating oneself) การวางแผน ตั้งเป้าหมายไปยังสิ่งที่ต้องการ

Key Outcomes

ผู้เรียนสามารถจัดการกับสภาวะทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม ตระหนักรู้ในอารมณ์(Self Awareness) และความต้องการของตนเอง เมื่อเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในการทํางาน หรือชีวิตส่วนตัว

ฝึกฝนทักษะ “ความฉลาดทางอารมณ์” ซึ่งเป็นคุณสมบัติหนึ่งที่สำคัญต่อผู้ที่ต้องการจะก้าวเป็นผู้นำในอนาคต

เพิ่มประสิทธิภาพเมื่อต้องมีการสื่อสาร ประสานงานภายในองค์กร เนื่องจากพนักงานมีพื้นฐานด้านการบริหารทางอารมณ์ของตนเอง เกิดประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น

สร้างแรงจูงใจ (Motivation) วางแผนที่ทำให้เกิดศักยภาพกับตนเอง นำไปสู่ความประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย ที่ต้องการอย่างยั่งยืน

มีความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) ต่อตนเองและผู้คนรอบข้าง ส่งเสริมอิทธิผลในการสร้างพลังบวก และบรรยากาศ ในการทำงานที่ดีต่อองค์กร

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของทีมบียอนด์ เทรนนิ่ง

    หากคุณมีความสนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับเรา คุณสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ทางทีมงานพิจารณาแล้วตอบกลับคุณโดยไวที่สุด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน