หลักสูตร HR Manager for new normal

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และ Covid-19 ทำให้วิถีในการทำงานของผู้คนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ดังนั้นการขับเคลื่อนธุรกิจในปัจจุบัน “คน” ถือเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญและมีบทบาทในการนำพาองค์กรให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล(HR) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ขององค์กร ดังนั้นบุคลากรในฝ่าย HR ทุกระดับโดยเฉพาะ HR Manager จึงจำเป็นที่จะต้องมีความเข้าใจความคาดหวังที่องค์กรและหน่วยงานต่างๆ มีต่อฝ่าย HR รวมถึงเข้าใจบทบาทภาระหน้าที่งานของตนเอง มีสมรรถนะในการเชื่อมโยงระบบงาน HR ในแต่ละระบบให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ ประยุกต์ใช้เครื่องมือที่มันเหมาะสมกับสถานการณ์ขององค์กร ซึ่งไม่เพียงแต่ HR จะต้องช่วยให้พนักงานในองค์กรให้มีการยกระดับความรู้ความสามารถเท่านั้น ฝ่าย HR เองก็จำเป็นที่จะต้องย้อนกลับมาพิจารณาคนในฝ่าย HR เอง ที่จำเป็นต้องมีการ Reskill อย่างยิ่งยวด โดยเฉพาะ HR Manager ในยุค New Normal ที่มีการเปลี่ยนแปลงถาโถมเข้ามาแบบรอบด้าน ซึ่งการใช้มุมมองการบริหารบุคลากรแบบเดิมทำไม่ได้อีกต่อไป ดังนั้นวันนี้มีโจทย์สำคัญมาให้คิดกันว่า HR Manager ในยุคปัจจุบันเราจะมีการ Reskill คนในองค์กรอย่างไร ใช้ในสถานการณ์ไหน อะไรจะเกิดขึ้นกับอนาคตอันใกล้ หาก HR Manager ไม่ Reskill ตัวเอง อะไรคือทักษะยุคใหม่ที่ HR Manager ควรเรียนรู้เพิ่มเติม ซึ่งหลักสูตรนี้จะมาไขคำตอบสำหรับ HR Manager for New Normal ซึ่งจะส่งผลทำให้การ ทำงานของฝ่าย HR สามารถตอบสนองภารกิจขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งเป็นการพัฒนาเพื่อต่อยอดไปสู่ การเป็น HR Manager มืออาชีพในอนาคต

Key Learning Points

ทำไม HR จึงมีความสำคัญมากกว่าที่เคยเป็น?

ความคาดหวังขององค์กรและหน่วยงานต่างๆ ที่มีต่อฝ่าย HR ในยุคปัจจุบัน

สถานการณ์ความท้าทายที่ HR ต้องเผชิญในโลกยุค 2021 (VUCA World)

ความปกติแบบใหม่ (New Normal) ในงาน HR

บทบาทของ HR Manager ยุคปัจจุบัน และการปรับตัวสู่ HR Manager ยุค New Normal

การ Reskill ของ HR Manager ปี 2021

Key Outcomes

เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาระหน้าที่ และบทบาทของ HR Manager ในยุค New Normal ในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่

สามารถบูรณาการความรู้ให้สอดคล้องกับโลกธุรกิจที่กำลังดำเนินอยู่ในปัจจุบัน

ยกระดับศักยภาพของ HR Manager ให้สามารถปรับเปลี่ยนบทบาทได้ทันและสอดคล้องกับความต้องการกับของธุรกิจในยุคปัจจุบัน

มีเทคนิควิธีการบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มีทักษะการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ทันสมัย

เรียนรู้เครื่องมือในงานทรัพยากรมนุษย์ที่สอดคล้องกับยุค New Normal

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของทีมบียอนด์ เทรนนิ่ง

    หากคุณมีความสนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับเรา คุณสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ทางทีมงานพิจารณาแล้วตอบกลับคุณโดยไวที่สุด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน