หลักสูตร Agile mindset

“Agile” เป็นคำที่มีความหมายกล่าวถึงความรวดเร็ว ว่องไว ปราดเปรียว แต่ถ้าหากกล่าวถึง “Agile” ในด้านการทำงานกลับหมายถึงแนวคิดหนึ่ง ที่สามารถใช้ปรับใช้ภาพใหญ่ในกระบวนการทำงาน คนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจว่าการทำงานอย่างรวดเร็ว คือหัวใจหลักของ Agile ซึ่งความเป็นจริงแล้วนั่นคือเรื่องที่ผิด

ดังนั้นหากได้มีโอกาสลองศึกษา “Agile” อย่างแท้จริงแล้ว จะพบว่าสิ่งสำคัญไม่ใช่ “การทำงานอย่างรวดเร็ว เร่งรีบ” แต่เป็นการ “ปรับตัวเพื่อสอดรับกับสภาวะแวดล้อมได้อย่างรวดเร็ว” จนนำไปสู่ผลลัพธ์ในการทำงานที่ตรงกับความต้องการของโลกปัจจุบันมากที่สุด

“Agile Mindset” จึงเป็นคอร์สเน้นที่สร้างความรู้ ความเข้าใจ และการนำแนวคิด “Agile” เพื่อสร้างพื้นฐานประกอบจนกลายเป็น Mindset ในการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ และเทคนิคต่างๆ เพื่อสร้างให้ผู้เรียนกลายเป็นผู้ที่สามารถปรับเปลี่ยนการทำงานให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงองค์กรเพื่อรับมือในสภาวะปัจจุบันได้อย่างที่สุด

Key Learning Points

Introduction to Agile ทำไมเราถึงต้องทำงานแบบ Agile? สร้างการตระหนักรู้ ความเข้าใจ ความหมายที่แท้จริงของคำว่า Agile

Agile Mindset : เปิดมุมมองใหม่และเรียนรู้จนกลายเป็น Mindset ของผู้เรียน มองภาพรวมทั้งหมดบนพื้นฐานแนวคิดของ Agile

เรียนรู้เครื่องมือและเทคนิคที่ต้องใช้ในการทำงานแบบ Agile

Introduction to Agile ทำไมเราถึงต้องทำงานแบบ Agile? สร้างการตระหนักรู้ ความเข้าใจ ความหมายที่แท้จริงของคำว่า Agile

Key Outcomes

สามารถนำ Agile Mindset มาใช้ในทุกบทบาทการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการทำงานในรูปแบบผู้นำหรือผู้ตามทำงานเป็นทีมเล็กหรือทีมใหญ่ พนักงานสามารถปรับใช้ Agile Mindset ให้เข้ากับเนื้อหาและบริบทครอบคลุมในทุกแง่มุมของการทำงาน

พัฒนาผลลัพธ์การทำงาน ให้ก้าวตามความเปลี่ยนแปลงของยุคปัจจุบัน ไม่จมอยู่กับผลลัพธ์แบบเดิม

สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน ประยุกต์หลัก Agile & Scrum Ban เพื่อนำไปปรับกระบวนการทำงานให้เกิดความรวดเร็ว ลดกระบวนการที่ไม่สำคัญในการทำงาน ลดความเสียเปล่า

พนักงานมีความต้องการที่จะเรียนรู้ พัฒนาตนเองได้อย่างรวดเร็วเพื่อก้าวตามการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ภายนอก รักการเรียนรู้ ส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงาน

สนับสนุนการสื่อสารภายในองค์กร เน้นการทำงานเป็นทีมบนพื้นฐานในรูปแบบ Scrum Team

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของทีมบียอนด์ เทรนนิ่ง

    หากคุณมีความสนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับเรา คุณสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ทางทีมงานพิจารณาแล้วตอบกลับคุณโดยไวที่สุด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน