หลักสูตร Constructive feedback

ในการทำงานร่วมกันไม่ว่าจะเป็นระดับบุคคล องค์กร หรือระดับประเทศ การให้ “Feedback” เป็นหนึ่งในกระบวนการที่ต้องมีอยู่เสมอ เราอาจจะคุ้นชินกับคำว่า “ทำได้ดี” หรือ “ทำได้ไม่ค่อยดี ปรับปรุงอีกหน่อยนะ” อยู่ตลอด เพราะเป็นประโยคให้คำชมหรือประโยคติเตียนที่ถูกใช้บ่อย แต่มันกลับสร้างประโยชน์ได้ไม่ดีเท่าที่ควร เนื่องจากว่าเราไม่เคยทราบเลยว่า “อะไรที่เราทำได้ดี” หรือ “อะไรที่เราทำไม่ค่อยดี ควรปรับปรุง” เนื่องจากผู้ให้ Feedback เราไม่เคยบอก ทำให้กระบวนการที่ควรจะเป็นประโยชน์ที่สุดต่อองค์กรมักจะถูกละเลยไปอย่างน่าเสียดาย

Key Learning Points

เรียนรู้ถึงความสำคัญของการให้ Feedback ว่ามีผลต่อการทำงานในองค์กรอย่างไร

การให้ Feedback ในฐานะผู้นำ (Leadership) ว่ามีบทบาทอย่างไร รวมถึงการประเมินตนเอง (Self-Awareness) เพื่อนำไปเป็นเป้าหมายในการพัฒนาตัวเองต่อไป

องค์ประกอบและจุดประสงค์ในการสื่อสาร และความแตกต่างระหว่างการให้ Feedback กับ Team และ One on One รวมถึง Feedback In the moment - Feedback After the moment

หลักการในการให้ Feedback แบบสร้างขวัญกําลังใจ (Motivational) และเพื่อการพัฒนา (Developmental) รวมเทคนิคการให้ Feedback อย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ในทางที่ต่อองค์กร

Model : SAID (Situation Action Impact Doing)

Key Outcomes

บทบาทของหัวหน้างาน และการประเมินตนเอง Self Awareness รวม

ประโยชน์ของการให้ Feedback แบบ Team และ One on One

เทคนิคการให้ Feedback อย่างสร้างสรรค์

หลักการให้ Feedback แบบสร้างขวัญกําลังใจ (Motivational) และ เพื่อการพัฒนา (Developmental)

รูปแบบการให้ Feedback Model : SAID (Situation Action Impact Doing)

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของทีมบียอนด์ เทรนนิ่ง

    หากคุณมีความสนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับเรา คุณสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ทางทีมงานพิจารณาแล้วตอบกลับคุณโดยไวที่สุด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน