หลักสูตร OKRs: 10x Performance management

โลกยุคใหม่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนทำให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนมีการนำ OKRS มาปรับใช้ในการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรมากขึ้น เพราะมีลักษณะเด่นที่แตกต่างจากเครื่องมือและการวัดผลต่างจากตัวอื่น ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้สามารถผลักดันให้บุคลากรและองค์กรเติบโตไปได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันนี้ BEYOND TRAINING จึงได้พัฒนา หลักสูตร OKRS: 10X PERFORMANCE MANAGEMENT ขึ้นมาให้การทำ OKRS มีพลังทวีคูณ 10 เท่า ด้วยการเลือกรูปแบบการตั้งเป้าหมายและจัดองค์ประกอบที่จะทำให้การทำ OKRS ประสบความสำเร็จยิ่งขึ้น ถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผู้นำที่มีประสบการณ์ให้ความรู้แนวทางการตั้งเป้าหมาย OKRS และประสบการณ์ที่สามารถนำไปปรับใช้ได้จริง ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมและความร่วมมือร่วมใจกันในองค์กร OKRS ไม่ใช่แค่เรื่องการตั้งเป้าและการประเมิน แต่คือระบบการบริหารงานสู่ความเป็นเลิศเป็นระบบการพัฒนาศักยภาพของคนขั้นสุด เพื่อให้องค์กรเติบโตและประสบความสำเร็จแบบก้าวกระโดด

Key Learning Points

ทำไมต้อง OKRS

OKRS คืออะไร

รูปแบบการตั้งเป้าหมายของ OKRS

GUIDELINE สำหรับ OKRS

4 พลังวิเศษของ OKRS

องค์ประกอบที่สำคัญที่ช่วยให้ OKRS ประสบความสำเร็จ

กรอบความคิดที่สนับสนุน OKRS

CONVERSATION การสนทนาที่มีคุณภาพ

การให้ FEEDBACK

RECOGNITION สร้างการมีคุณค่า

Key Outcomes

รู้และเข้าใจองค์ประกอบและการทำ OKRs ที่ถูกต้อง

สามารถใช้ OKRs ในการพัฒนาคนและองค์กรให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด

นำแนวคิดวิธีการของ OKRs ไปใช้ได้จริง

เกิดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและไปในทิศทางเดียวกัน

มีการกำหนดเป้าหมายและการติดตามผลการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของทีมบียอนด์ เทรนนิ่ง

    หากคุณมีความสนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับเรา คุณสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ทางทีมงานพิจารณาแล้วตอบกลับคุณโดยไวที่สุด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน