หลักสูตร Persuasion and influencing

PERSUASION AND INFLUENCING ศาสตร์แห่งการโน้มน้าวและการมีอิทธิพลนั้น ไม่ใช่เป็นศาสตร์ของผู้นำเท่านั้น แต่เป็นศาสตร์สำหรับผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีเป้าหมาย และภารกิจที่ยิ่งใหญ่จะสำเร็จได้ ต้องใช้การร่วมแรงร่วมใจของคนจำนวนมากคนเพียงคนเดียวหรือไม่กี่คน ยากที่จะทำงานใหญ่ได้ หากขาดความร่วมมือจากฝ่ายต่างๆ ทั้งในองค์กรและนอกองค์กร ดังนั้นทักษะการโน้มน้าวการมีอิทธิพลเหนือผู้อื่น จึงเป็นศาสตร์ที่คนทุกคนควรมีและต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การเป็นผู้มีอิทธิพลหรือการมีทักษะแห่งการโน้มน้าว ไม่ใช่พรสวรรค์หรือมาจากชาติกำเนิด การศึกษา แต่หากเป็นทักษะที่สามารถพัฒนาได้ เชื่อหรือไม่ว่ามนุษย์เรามีทักษะนี้มาโดยธรรมชาติโดยไม่รู้ตัวแต่จะสามารถนำมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพแค่ไหนต่างหากที่จะสร้างผลลัพธ์ที่ต่างกันขึ้น

หลักสูตรนี้จึงถูกออกแบบมาเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นให้ได้เรียนรู้หลักของการโน้มน้าวใจ สร้างอิทธิพลและสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตหรือในการทำงานธุรกิจต่างๆ เมื่อได้ลองฝึกฝนจนเกิดความชำนาญแล้วความมีอิทธิพลจะถูกสวมเข้าไปเป็นตัวตนอย่างเป็นธรรมชาติ และสร้างผลลัพธ์ให้เกิดขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์

Key Learning Points

การโน้มน้าวและการมีอิทธิพลตามธรรมชาติ

ทักษะการสร้างอิทธิพลและการโน้มน้าวเป็นทักษะที่แท้จริงของผู้นำ

ทักษะของผู้มีอิทธิพลและการสร้างอิทธิพล

7 คุณสมบัติของผู้นำที่ทรงอิทธิพล

การใช้ทักษะ INFLUENCING เพื่อให้คนทำตาม

วิธีจัดการเพื่อให้การโน้มน้าวมีประสิทธิภาพ

เทคนิคการทำให้การโน้มน้าวและสร้างอิทธิพลเหนือผู้อื่น

การสร้างสัมพันธ์เพื่อเปิดบทสนทนากับคนที่ไม่รู้จักและรู้จัก

วิธีการสังเกตปฏิกิริยาของคนที่เราคุยด้วย

เทคนิคการโน้มน้าวขั้นเทพ

Key Outcomes

รู้และเข้าใจความสำคัญของ Persuasion และ Influencing ในการสื่อสาร

นำเทคนิคที่ได้ไปปรับใช้ในการโน้มน้าวใจและมีอิทธิพลเหนือผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มีทักษะของผู้มีอิทธิพล และการสร้างอิทธิพลให้ผู้อื่นคล้อยตามได้

สามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติกับบุคคลที่รู้จักและเพิ่งรู้จักได้

การทำงานภายในองค์กรเกิดความสมานฉันท์ และมีสัมพันธภาพอันดี

สามารถบริหารการทำงานขององค์กรให้ไปสู่เป้าหมายเดียวกันได้ด้วยเทคนิคการโน้มน้าวและการมีอิทธิพล

บุคลากรที่มีทักษะการโน้มน้าวและสร้างอิทธิพลจะช่วยสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของทีมบียอนด์ เทรนนิ่ง

    หากคุณมีความสนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับเรา คุณสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ทางทีมงานพิจารณาแล้วตอบกลับคุณโดยไวที่สุด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน