หลักสูตร Creative Problem Solving

พัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ เป็นทักษะที่เราจำเป็นต้องใช้ในแทบทุกสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาและความท้าทายที่เกิดขึ้นจากการทำงาน หรือการบริหารจัดการอุปสรรค เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ ดังนั้นการเข้าใจหลักการและขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจเป็นอย่างดี หลายๆ ครั้งที่องค์กรต้องแก้ปัญหาเดิม ๆ ไม่รู้จบ เพราะมีทัศนคติและกระบวนการแก้ปัญหาที่ไม่ถูกต้อง จนทำให้ปัญหาเดิมนั้น กลายเป็นปัญหาใหม่ที่ขยายใหญ่กว่าเดิม

หลักสูตร Creative Problem Solving ทักษะการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ จะช่วยให้คุณมีมุมมองต่อปัญหาได้ถูกต้อง รับมือกับปัญหาเชิงซับซ้อนได้ดีขึ้น ลดการเกิดปัญหาซ้ำซากด้วยการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ ซึ่งช่วยให้ทำงานได้ง่ายขึ้นและสามารถพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในหลักสูตรคุณจะได้ เรียนรู้เครื่องมือ และวิธีคิดในการวิเคราะห์ปัญหา ค้นหารากเหง้าของปัญหาระดมสมองเพื่อหาหนทางการแก้ไขปัญหา และได้แนวทางการตัดสินใจเพื่อเลือกวิธีแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบในการระดมสมองเพื่อการแก้ปัญหาด้วยวิธีการใหม่ ๆและสามารถบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Key Learning Points

ทัศนคติที่สำคัญต่อการแก้ปัญหา

4 ขั้นตอน การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

Step 1: ระบุปัญหา ด้วยเทคนิคคำถาม 4W1H , Step 2 : ค้นหาสาเหตุ ด้วยเทคนิค Fish Bone & Issue Tree , Step 3: หาหนทางแก้ไข ด้วยเทคนิค How-How Analysis , Step 4 : ตัดสินใจทางเลือกด้วย เชิงคุณภาพ และ เชิงปริมาณ

เทคนิคการคิดสร้างสรรค์เพื่อการแก้ปัญหา

SCAMPER Technique

Key Outcomes

เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ถูกต้องและพัฒนาทักษะในการแก้ปัญหา

ทราบขั้นตอนอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์สาเหตุการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาและการป้องกันปัญหา

สามารถประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของทีมบียอนด์ เทรนนิ่ง

    หากคุณมีความสนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับเรา คุณสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ทางทีมงานพิจารณาแล้วตอบกลับคุณโดยไวที่สุด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน