หลักสูตร Effective time management

“การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ” เป็นเรื่องพื้นฐานที่ฟังดูเหมือนง่ายแต่แท้จริงแล้วมันกลับเป็นรากของปัญหา (Root cause) ที่เราพบเจอในการทำงานทั่วไป เช่น ส่งงานไม่ทัน หรือใช้เวลาในการทำงานบางชิ้นเยอะเกินไปจนไปกระทบงานอื่นการทับซ้อนกันระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว ทั้งหมดแล้วล้วนมาจากการบริหารเวลากันทั้งนั้น ดังนั้นหากสามารถบริหารเวลาได้อย่างเหมาะสม จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน จนสามารถแก้บางปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการทำงานให้หมดไปได้ด้วยเช่นกัน

“Effective time management” จึงเป็นหลักสูตรที่กล่าวถึงวิธีการบริหารเวลา การวางแผนในการทำงาน การเรียงลำดับความสำคัญ รวมถึงเทคนิคต่างๆในการจัดการกับงาน เครื่องมือในการบริหารเวลาที่สามารถนำไปใช้ได้จริง รวมถึงหลักการ Work life balance ที่ทำให้ผู้เรียนสามารถแบ่งเวลาระหว่างชีวิตส่วนตัวกับการทำงานได้ดี

Key Learning Points

เข้าใจถึงความสำคัญของการบริหารเวลาอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีในการทำงาน (Good Result)

เรียนรู้การบริหารเวลา (Time management) และวิธีนำไปใช้เพื่อให้เหมาะกับเป้าหมายของงานได้อย่างเหมาะสมเทคนิคในการจัดการกับงานประจำวัน

เช่น งานเอกสาร อีเมลล์ต่างๆ รวมถึงวิธีที่จะจัดการกับสิ่งรบกวนในการทำงาน เครื่องมือในการบริหารเวลา นำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตการทำงานอย่างไร

การวางแผนในการทำงาน และจัดเรียงลำดับความสำคัญของงานโดยไม่สูญเสียความยืดหยุ่นที่มี

การใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือการสื่อสารเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการทำงานอย่างสูงสุด

วิธีการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการทำงานโดยการใช้เวลาในการสื่อสารน้อยลง มีความกระชับ ครบถ้วน

การจัดการกับข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ในทุกรูปแบบอย่างชาญฉลาด (Information management)

หัวใจหลักของ Work life balance

สมดุลในการทำงาน และการสร้างสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม ส่งเสริมให้เกิด Productivity ทางบวก

Key Outcomes

มีความแน่วแน่ ตั้งใจในการทำงาน มีสมาธิจนสามารถจดจ่อกับการทำงานถึงแม้จะเจอกับสิ่งรบกวน จนสามารถสร้าง Productivity ในการทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้น

สร้างความยืดหยุ่นแบบพอดี สามารถใช้ทุกกระบวนการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ และเลือกใช้เวลากับกระบวนการทำงานที่สำคัญมากที่สุด

เพิ่มความน่าเชื่อถือในการทำงาน รวมถึงความเชี่ยวชาญในการทำงานเนื่องจากสามารถทำสิ่งที่จำเป็นในการทำงานได้อย่างครบถ้วน

มีขอบเขตในการทำงานที่ชัดเจน สามารถเรียนรู้ที่จะปฏิเสธได้อย่างสร้างสรรค์กับสิ่งที่ไม่จำเป็นต่อการทำงาน

จัดลำดับความสำคัญของงานได้ (prioritize tasks at work)

เช่น ทำงานที่สำคัญและเร่งด่วนก่อนและไม่สูญเสียเวลาในการทำงานไปอย่างเปล่าประโยชน์

สามารถจัดการกับความเครียดที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงาน และแบ่งสัดส่วนการทำงานกับชีวิตส่วนตัว เพื่อให้เกิด Work life balance ที่ดี

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของทีมบียอนด์ เทรนนิ่ง

    หากคุณมีความสนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับเรา คุณสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ทางทีมงานพิจารณาแล้วตอบกลับคุณโดยไวที่สุด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน