หลักสูตร Lean process management for manufacturing : Series 2 continuous flow

การปรับปรุงให้ระบบการผลิตมีกระบวนการไหลอย่างต่อเนื่อง (Continuous Flow) เป็นการพัฒนาและปรับปรุงระบบการผลิตให้มีประสิทธิภาพโดยมุ่งเน้นการลดการหยุดนิ่งของชิ้นงานในกระบวนการให้น้อยที่สุด เพื่อลด Lead Time ของกระบวนการผลิตและเห็นกระบวนการไหลปัจจุบันและแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร Lean process management for manufacturing : Series 2 Continuous flow จะช่วยสร้างกระบวนการไหลอย่างต่อเนื่องลดการไหลวกวน ลดการหยุดนิ่ง และเห็นภาพความสัมพันธ์ของกระบวนการจากจุดเริ่มต้น จนถึงจุดสิ้นสุด โดยคุณศุภวิทย์ ภาษิตนิรันดร์ (เซนเซเล็ก) วิทยากร ที่ปรึกษา นักเขียน ซึ่งมีประสบการณ์ 19 ปี ในหน่วยงานวางแผนการจัดซื้อบริษัทโตโยต้าและเป็นอาจารย์สอนที่ประเทศญี่ปุ่น ให้กับบริษัทในเครือโตโยต้าทั่วโลกกว่า 20 บริษัท และคุณปรีชา ปัญญาเลิศ ที่ปรึกษาโครงการหน่วยงานรัฐและเอกชน พร้อมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ที่สะท้อนภาพ การมองเห็นกระบวนการไหลโดยผ่านเครื่องมือ 3 อย่างที่จะทำให้กระบวนการไหลราบรื่นและสั้นที่สุด

Key Learning Points

กระบวนการไหลคืออะไร

ประเภทการไหลของงาน

เหตุที่ทำให้การไหล มีการหยุดนิ่ง

เครื่องมือที่ทำให้เห็นภาพการไหลปัจจุบัน

Improvement Idea

Key Outcomes

รู้กระบวนการไหล และสภาพกระบวนการไหลของงานปัจจุบัน มีอะไรเป็นองค์ประกอบบ้าง

เห็นภาพความต่อเนื่องของแต่ละกระบวนการที่มาเชื่องโยงกัน

รู้ถึงสาเหตุการหยุดนิ่งเพราะหลายๆที่มองภาพนี้เป็นเรื่องปกติ และไม่รู้ว่าเป็นปัญหา

เห็นภาพการผลิตปัจจุบันอย่างชัดเจน ผลิตอะไร อย่างไร ตรงไหน ง่ายต่อการปรับปรุง

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของทีมบียอนด์ เทรนนิ่ง

    หากคุณมีความสนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับเรา คุณสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ทางทีมงานพิจารณาแล้วตอบกลับคุณโดยไวที่สุด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน