หลักสูตร Lean process management for manufacturing : Series 3 standardize work

การสร้างมาตรฐานในการทำงานเป็นการทำงานที่ผสมผสานระหว่างคน, วัสดุ, เครื่องจักร ให้สำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ตามลำดับขั้นตอนการทำงานโดยไม่มีมุดะ (ความสูญเปล่า) และใช้ Takt Time เป็นตัวกำหนดเวลาหรือ Just In Time เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพของสินค้า หลักสูตร Lean process management for manufacturing : Series 3 Standardize work จะช่วยสร้างงานมาตรฐานเรื่องงาน อุปกรณ์ และคุณภาพ เพื่อการปรับปรุงที่ง่ายขึ้น อีกทั้งยังส่งเสริมความปลอดภัยของพนักงานในการทำงาน และสร้างระบบการผลิตที่ไม่มีมุดะ (ความสูญเปล่า) โดยเน้นการเคลื่ิอนไหวของคนเป็นหลัก (มือ เดิน ดู) โดยคุณศุภวิทย์ ภาษิตนิรันดร์ (เซนเซเล็ก) วิทยากรที่ปรึกษา นักเขียน ซึ่งมีประสบการณ์ 19 ปี ในหน่วยงานวางแผนการ จัดซื้อบริษัทโตโยต้าและเป็นอาจารย์สอนที่ประเทศญี่ปุ่นให้กับบริษัทในเครือโตโยต้าทั่วโลก 20 บริษัท และคุณปรีชา ปัญญาเลิศ ที่ปรึกษาโครงการหน่วยงานรัฐและเอกชน พร้อมถ่ายทอดความรู้และเทคนิคที่ทำให้การกระบวนการทำงานราบรื่นและอยู่ภายใต้เงื่อนไขของงานมาตรฐาน

Key Learning Points

เครื่องมือ 3 อย่าง

วิธีการปรับปรุง (Kaizen)

Yamazumi Chart และบันทึกการตรวจสอบผลผลิต

ลำดับงาน สรุปภาพรวม

Key Outcomes

เห็นกระบวนการทำงาน และประสิทธิภาพของแต่ละกระบวนการอย่างชัดเจนโดยมีเวลาเป็นปัจจัยสำคัญ

แนวทางในการเริ่มต้นการปรับปรุงโดยการทำสภาพปัจจุบันให้ชัดเจน

สามารถเปรียบเทียบเวลาของแต่ละกระบวนการและความสอดคล้อง Demand and Supply ได้

สามารถมองภาพงานและสามารถแยกแยะออกมาให้เห็นภาพได้

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของทีมบียอนด์ เทรนนิ่ง

    หากคุณมีความสนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับเรา คุณสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ทางทีมงานพิจารณาแล้วตอบกลับคุณโดยไวที่สุด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน