หลักสูตร Lean process management for manufacturing : Series 4 pull system

Pull System เป็นวิธีการผลิตแบบลีนที่ใช้กลยุทธ์ Just-in-Time ในการไม่ผลิตสินค้าจนกว่าจะได้รับคำสั่งซื้อ แทนที่จะคาดการณ์ความต้องการระบบดึงจะสร้างตามความจำเป็น และ Pull System (Customer focus) ยังเป็นระบบการผลิตที่ทำให้รู้กระบวนการหลัง (ผู้ซื้อ) มาเบิกของหรือสินค้าที่ต้องการจากกระบวนการก่อนหน้า (ผู้ขาย) ในเวลาที่ต้องการและในปริมาณที่ต้องการ

หลักสูตร Lean process management for manufacturing : Series 4 pull system จะทำให้เห็นภาพระบบ Pull กระบวนการหลังมาเบิกสินค้าที่ต้องการ ในเวลาและจำนวนที่ต้องการ เพื่อไม่ให้เกิด Over production และ Stock ที่ไม่จำเป็นโดยคุณศุภวิทย์ ภาษิตนิรันดร์ (เซนเซเล็ก) วิทยากร ที่ปรึกษานักเขียน ซึ่งมีประสบการณ์ 19 ปี ในหน่วยงานวางแผนการจัดซื้อบริษัทโตโยต้า และเป็นอาจารย์สอนที่ประเทศญี่ปุ่นให้กับบริษัทในเครือโตโยต้าทั่วโลกกว่า 20 บริษัท และคุณปรีชา ปัญญาเลิศ ที่ปรึกษาโครงการหน่วยงานรัฐและเอกชน พร้อมถ่ายทอดความรู้และเทคนิคการใช้เครื่องมือต่าง ๆ เพื่อให้มองเห็นจุดบกพร่องเล็ก ๆ ที่ทำให้เราสามารถปรับปรุงได้ต่อเนื่อง

Key Learning Points

MIFC Tool

Production type

Store in line

Shipping Management

Kanban

Stagnation

Key Outcomes

เห็นภาพระบบ Pull กระบวนการหลังมาเบิกสินค้าที่ต้องการในเวลาและจำนวนที่ต้องการ

ลดการจัดส่งที่ล่าช้าได้

สามารถบริหารจัดการพื้นที่ที่เก็บสินค้าให้ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือได้เหมาะสมกับงาน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของทีมบียอนด์ เทรนนิ่ง

    หากคุณมีความสนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับเรา คุณสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ทางทีมงานพิจารณาแล้วตอบกลับคุณโดยไวที่สุด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน