หลักสูตร Leanovative Kaizen

“การปรับปรุงคือการทำบางสิ่งที่เราไม่เคยทำมาก่อน” งานวิจัยระบุว่า กว่า 20% ของขั้นตอนการทำงานในแต่ละวันคือสิ่งที่ไม่สร้างคุณค่าให้กับองค์กรหรือเรียกว่า ความสูญเปล่า (MUDA) ยิ่งมีงานที่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่ามากเท่าไร ยิ่งเปรียบเสมือนมีไขมันที่แฝงตัวอยู่ในร่างกายมากเท่านั้น การเข้าใจและค้นหาความสูญเปล่า จะช่วยให้งานน้อยลงได้ผลลัพธ์มากขึ้นนำไปสู่การอยู่รอดเพื่อสร้างผลกำไรที่ยั่งยืน (LEAN CONCEPT)

Key Learning Points

8 MUDAs ความสูญเปล่าทั้ง 8 ประการ

Value-Added VS Non Value-Added Activity

Value Stream Mapping (VSM) กระแสการไหลของคุณค่า

MUDA 4 ขั้นตอน ในการค้นหาและเปลี่ยนขั้นตอนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ERAS ไอเดียการเปลี่ยนแปลงความสูญเปล่าให้เป็นผลลัพธ์ (Eliminate, Rearrange Add, Simplify)

Key Outcomes

เสริมทักษะในการมองหาความสูญเปล่า

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานผ่านการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ยกระดับคุณภาพการทำงานผ่านการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ทัศนคติที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงการทำงานให้มีผลลัพธ์ที่ดีขึ้น

การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เช่น การลดเวลา ลดต้นทุน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของทีมบียอนด์ เทรนนิ่ง

    หากคุณมีความสนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับเรา คุณสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ทางทีมงานพิจารณาแล้วตอบกลับคุณโดยไวที่สุด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน