หลักสูตร Planning, organizing and prioritization

บนโลกของการทำงานที่เน้นผลลัพธ์แห่งความสำเร็จเพื่อสนองตอบกลยุทธ์และเป้าหมายองค์กร การวางแผน บริหารจัดการและจัดลำดับความสำคัญในงาน จึงเป็นสิ่งที่หลายองค์กรต้องให้ความสำคัญด้วยหลักการบริหาร ทางธุรกิจการวางแผนถือว่าเป็นขั้นตอนแรกของการดำเนินงาน เพื่อให้สามารถกำหนดเป้าหมายในอนาคตขององค์กรเป็นไปตามวัตถุประสงค์เมื่อได้มีการวางแผนแล้วจึงเข้าสู่กระบวนการบริหารจัดการโดยแบ่งอำนาจหน้าที่รับผิดชอบให้มีความเหมาะสมกับผู้ปฏิบัติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะตามมาด้วยการจัดลำดับความสำคัญของงานให้สอดคล้องกับปริมาณความสำคัญและกำหนดเวลาสำเร็จของงาน เพื่อให้การดำเนินงานเกิด Productivity สูงสุด ลดระยะเวลา ลดความซ้ำซ้อน พัฒนากระบวนการทำงาน ลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นด้วยเทคนิคเฉพะของ หลักสูตร Planning, Organizing and Prioritization จึงช่วยให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริงด้วยเทคนิคและเครื่องมือต่างๆ ที่สนับสนุนให้การจัดลำดับความสำคัญของงานทำได้อย่างง่ายดายและสมบูรณ์แบบ

Key Learning Points

คนที่สำเร็จบริหารงานและเวลาอย่างไร

ทักษะสำหรับคนในโลกอนาคตที่บริหารงานมากให้เสร็จทันเวลาและแบ่งเวลาอย่างมืออาชีพ

ทำไม Planning , Organizing and Prioritization ถือเป็นสิ่งสำคัญ

Research ความสำคัญของ Planning

หลักการ Planning ด้วย GATO ในการวางแผนงาน

Inspire Story เกี่ยวกับ Planning วางแผนดีมีชัยสำเร็จตามเป้า

Research ความสำคัญของ Organizing

หลักการ Organizing ด้วยวิธีการ DSC

Inspire Story เกี่ยวกับ Organizing จัดระบบดำเนินตามแผนอย่างมีระบบ

Research ความสำคัญเกี่ยวกับ Prioritization

หลักการ Prioritization ด้วย RAP ในงานให้ประสบความสำเร็จ

Inspire Story เกี่ยวกับ Prioritization จัดสรรเวลาให้งานสำเร็จได้ผลลัพธ์ยอดเยี่ยม

Key Outcomes

เข้าใจและสามารถ Planning, Organizing และ Prioritization ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มีเทคนิคและเครื่องมือที่นำไปประยุกต์ต่อยอดการทำงานให้ประสบผลสำเร็จ

สามารถพัฒนากระบวนการทำงานให้เกิด Productivity ในงาน

ได้เรียนรู้ความสำเร็จทางธุรกิจจากกรณีศึกษาขององค์กรดังทั่วโลก

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของทีมบียอนด์ เทรนนิ่ง

    หากคุณมีความสนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับเรา คุณสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ทางทีมงานพิจารณาแล้วตอบกลับคุณโดยไวที่สุด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน