หลักสูตร Problem solving for manufacturing

ปัญหาเป็นสิ่งที่ต้องพบเจออยู่แล้วในการทำงานแต่จะแก้ไขได้อย่างไรหากไม่รู้วิธีจัดการกับปัญหานั้นๆ อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานในโรงงานมักจะพบปัญหา เช่น เลือกคนไม่เหมาะกับงาน ทำให้ผลลัพธ์ไม่ค่อยสำเร็จหรือกำหนด time line การแก้ปัญหาไม่ท้าทายหรือแก้ปัญหาแล้ววนเวียน ไม่หายขาด ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป

ในหลักสูตร Problem Solving for Manufacturing จะช่วยให้รู้ถึงปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา 10 ปัญหา ที่เกิดขึ้นจริงในการทำงานอย่างละเอียด โดยคุณศุภวิทย์ ภาษิตนิรันดร์ (เซนเซเล็ก) วิทยากรที่ปรึกษานักเขียน ซึ่งมีประสบการณ์ 19 ปี ในหน่วยงานวางแผนการจัดซื้อบริษัทโตโยต้า และเป็นอาจารย์สอนที่ประเทศญี่ปุ่นให้กับบริษัทในเครือโตโยต้าทั่วโลกกว่า 20 บริษัท พร้อมถ่ายทอดความรู้และไขข้อสงสัยหากเจอปัญหา 10 ข้อจะใช้เครื่องมืออะไรในการแก้ไขปัญหาที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงานและประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Key Learning Points

ความแตกต่างระหว่าง Systematic Problem solving และ Problem Solving for Manufacturing

10 เครื่องมือเพื่อแก้ปัญหา

แก้ปัญหาเรื่องเลือกคนไม่เหมาะกับงานทำให้ผลลัพธ์ไม่ค่อยสำเร็จ , ทิศทางของการทำงานไปคนละทิศทาง , อยากแก้ปัญหาทุกอย่างแต่ไม่ค่อยสำเร็จสักอย่าง , แก้ปัญหาผิดจุดบ่อย ๆไม่รู้ว่าจุดที่ควรแก้ไขคือจุดไหน , กำหนดเป้าหมายไม่ท้าทาย , กำหนด timeline การแก้ปัญหาไม่ท้าทาย , แก้ปัญหาแล้ววนเวียนไม่หายขาด , คิดทางแก้แบบมีธงในใจทำให้มองไม่รอบด้าน , คิดทางแก้หลากหลายแล้วแต่โน้มน้าวให้คนทำตามไม่เก่ง , โน้มน้าวให้คนทำตามได้แล้วแต่ผลลัพธ์ไม่ค่อยได้ตามที่คิด

Key Outcomes

เข้าใจและเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นด้วยข้อมูลและพฤติกรรม

สามารถอ่านข้อมูลได้และวิเคราะห์ข้อมูลเป็นทำให้เข้าใจธุรกิจ เห็นประโยชน์ที่ได้จากข้อมูล นำมาสร้างความได้เปรียบ และความท้าทายต่อธุรกิจและองค์กร

สามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานด้วยรูปแบบ Agile ให้เติบโตแบบก้าวกระโดด

สนับสนุนการทำงานต่อยอดแนวคิดใหม่เกิดนวัตกรรมให้การทำงาน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของทีมบียอนด์ เทรนนิ่ง

    หากคุณมีความสนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับเรา คุณสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ทางทีมงานพิจารณาแล้วตอบกลับคุณโดยไวที่สุด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน