หลักสูตร Quick win in Lean Six Sigma

หากพูดถึงการทำงานกระบวนการลดการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และรากฐานโดยรวมของการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ควรจะเป็นการรวมกันของชุดเครื่องมือที่มีทั้งแบบ Lean และ Six Sigma ซึ่งถูกนำมาใช้ในเวลาและสถานที่ที่เหมาะสม ดังนั้นจึงเป็นที่มาว่าการนำ Lean Six Sigma ไปใช้ในองค์กรนั้น สามารถที่จะกำจัดความแปรปรวนออกไปจากกระบวนการได้ดีกว่าวิธีการอื่น ๆ อีกทั้งยังทำให้ลดระยะเวลาของกระบวนการกับปริมาณของเสียลงได้นั้นคือการสร้างความเร็วและความน่าเชื่อถือให้แก่กระบวนการผลลัพธ์ที่ตามมาคือสามารถทำให้ต้นทุนลดลงต่ำที่สุดเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันได้

Key Learning Points

วิวัฒนาการการแข่งขันในเชิงธุรกิจ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในปัจจุบัน

แนวคิดและภาพรวมเกี่ยวกับ Lean Six Sigma

บทบาทหน้าที่ของผู้นำที่ Six Sigma ในแต่ละระดับ

ภาพรวมขั้นตอนทำงานแบบ DMAIC Phase ของ Lean Six Sigma

ขั้นตอนการนำ DMAIC จาก Six Sigma มาใช้เพื่อทำโครงการต่างๆ แบบ Quick win

กรณีศึกษาต่างๆ ของการนำ Six Sigma มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในองค์กรทที่เกี่ยวข้อง

Key Outcomes

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำเอาแนวคิดเบื้องต้นของ Six Sigma มาใช้ในการลดความผิดพลาด ลดความไม่แน่นอนลดความผันผวนของกระบวนการ

มุ่งเน้นไปที่การกำจัดความไม่แน่นอนและความสูญเปล่าในองค์กรได้

ให้ผู้เรียนนำเครื่องมือที่ได้จากการเรียนรู้ นำไปปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ เช่น การปรับปรุง ความเร็วของกระบวนการทำงาน และลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นได้

เพื่อให้กระบวนการในองค์กรตอบสนองความต้องการของลูกค้า และลดกระบวนการทำงานภายในองค์กรได้อย่างยั่งยืน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของทีมบียอนด์ เทรนนิ่ง

    หากคุณมีความสนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับเรา คุณสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ทางทีมงานพิจารณาแล้วตอบกลับคุณโดยไวที่สุด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน