หลักสูตร Systematic planning (PDCA)

การวางแผนที่ดีเป็นจุดเริ่มต้นความสำเร็จในการทำงานส่งผลให้เกิดความเข้าใจตรงกันของทีมงาน รวมทั้งเกิดความเห็นชอบในแผนงานร่วมกันไม่ว่าองค์กรใดก็มักจะมีวิธีการวางแผนเพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายต่างกันมีทั้งสำเร็จและล้มเหลวด้านการวางแผน ดังนั้นการเรียนเรียนรู้ทักษะการวางแผนในองค์กรจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากเสมือนรากฐานสู่ความก้าวหน้าในแง่ของการบรรลุผลการทำงาน

สำหรับหลักสูตรนี้ Systematic Planning (PDCA) มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทักษะให้บุคลากรเกิด “วิธีการทำงานที่ดี” ซึ่งหมายถึงว่าไม่เพียงแค่การวางแผนที่ดีเท่านั้น แต่หมายรวมถึงการลงมือปฏิบัติการณ์ ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขจนกลายเป็น “มาตรฐาน” ที่ไม่ว่าใครก็สามารถสร้างความสำเร็จซ้ำได้

Key Learning Points

แนวทางการวางแผนที่ได้รับความเห็นชอบจากทุกฝ่าย (Build Consensus Method)

3 กลุ่มผู้เข้าเกี่ยวข้องที่จะทำให้แบ่งแนงทางการสื่อสารชัดเจน ตรงประเด็น

เทคนิคสร้างแผนดำเนินงานที่ได้รับความเห็นชอบจากทุกฝ่าย

เทคนิคสร้างมาตรฐานผ่านการตรวจสอบทั้งกระบวนการและผลลัพธ์

เทคนิคสร้างแผนดำเนินงานให้เข้าใจง่าย

Key Outcomes

รักษาคุณภาพของงานได้ พร้อมทั้งสร้างมาตรฐานการทำงานได้

สร้างมาตรฐานใหม่จากวงจร PDCA

เพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารจากการมีส่วนร่วมในแต่ละกระบวนการคิด

การเพิ่มความเร็วในการทำงาน เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงด้วยแนวคิดแบบ Agile และ Sprint

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของทีมบียอนด์ เทรนนิ่ง

    หากคุณมีความสนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับเรา คุณสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ทางทีมงานพิจารณาแล้วตอบกลับคุณโดยไวที่สุด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน