หลักสูตร Systematic problem solving

“ปัญหา” คือสิ่งที่คนทำงานทุกคนต้องเจอโลกปัจจุบันที่งานหลายอย่างถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์แต่การแก้ปัญหายังคงเป็นหน้าที่ของมนุษย์เพราะซับซ้อนเกินกว่าหุ่นยนต์จะวิเคราะห์ได้

สำหรับหลักสูตรนี้ Systematic Problem Solving เป็น Signature คอร์สที่ Beyond Training ตั้งใจสร้างมาเพื่อช่วยเหลือบุคลากรรวมถึงผู้บริหารระดับสูง ที่เรามุ่งหวังว่าหลักสูตรนี้จะช่วยให้มอง “ปัญหา” ในการทำงานด้วยมุมมองใหม่ ทำอย่างไรให้บุคลากรรู้สึกสนุก ภูมิใจ มีกำลังใจ เมื่อสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ภายในองค์กรได้ ด้วยวิธีการที่ “ถูกต้อง” ซึ่งถ่ายทอดโดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ทำงานในองค์กรระดับโลกกว่า 12 ปี ทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น มากกว่า 12 ปี ผ่านการจัดอบรมมากกว่า 200 ครั้ง

Key Learning Points

นิยามของปัญหาที่สามารถชี้วัดเป็นตัวเลขเพื่อการประเมินผลได้ 100%

8 ขั้นตอนการแก้ปัญหา อย่างมีหลักการและเป็นทิศทางเดียวกันทั้งบริษัท

3 ปัจจัยในการจัดลำดับความสำคัญของปัญหา (Importance,Expansion,Urgency)

เทคนิคการตั้งเป้าหมายที่ SMART และ CHALLENGE

เทคนิค 5 Whys สำหรับการค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา

เทคนิคการสร้างแผนดำเนินงานที่สอดคล้องกับการแก้ปัญหา

Key Outcomes

ทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและมีตรรกะที่ใช้ได้กับทุกคนในองค์กร

ลดเวลาการแก้ปัญหา การสื่อสาร ผ่านขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพ

แนวทางการแก้ปัญหาได้อย่างมีมาตรฐานและยั่งยืน

ทักษะการสรุปและสื่อสารผ่านกระดาษหนึ่งใบให้มีประสิทธิภาพ

สร้างสินทรัพย์ทางความคิดผ่านการสรุปข้อมูลให้เข้าใจง่ายบนกระดาษหนึ่งใบ

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของทีมบียอนด์ เทรนนิ่ง

    หากคุณมีความสนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับเรา คุณสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ทางทีมงานพิจารณาแล้วตอบกลับคุณโดยไวที่สุด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน