หลักสูตร Unlock your creativity

หลากหลายธุรกิจต้องปิดตัวลง เพราะการปรับตัวไม่ทันโลกที่หมุนไปเร็วมาก และหนึ่งในสาเหตุหลักคือการล้าหลังในเทคโนโลยี ซึ่งทุกวันนี้ทุกธุรกิจนั้นแข่งขันอย่างสูงและขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมผู้บริหารที่ขาดวิสัยทัศน์หรือการมุ่งเน้นในเรื่องนวัตกรรมย่อมทำให้ธุรกิจก้าวช้ากว่าคู่แข่ง หากพนักงานยังคงทำงานแบบเดิม ๆ โดยไม่คิดไอเดียใหม่ ๆ ที่จะหาวิธีแก้ปัญหา ปรับปรุงงานหรือคิดค้นผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ ๆ มาต่อยอดธุรกิจการเติบโตขององค์กรก็จะหยุดอยู่กับที่หรือถอยหลัง หารู้ไม่รากเหง้าของปัญหาที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่พนักงานไม่อยากคิดไอเดียใหม่ ๆ แต่ปัญหาคือพนักงานไม่รู้วิธีคิดอย่างไรให้สร้างสรรค์ และติดอยู่กับกรอบความคิดเดิม วิธีการทำแบบเดิม ๆ เพราะกลัวความล้มเหลวจากความเปลี่ยนแปลงที่นอกกรอบ การพัฒนาให้บุคลากรมีทักษะความคิดสร้างสรรค์ การคิดนอกกรอบ การคิดเชิงนวัตกรรม จึงมีความสำคัญ อย่างยิ่งในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นแรงขับเคลื่อนการเติบโตขององค์กรด้วยนวัตกรรม

Key Learning Points

Creative Mindset

Creative Methodology

Creative Application

Key Outcomes

พัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์และคิดนอกกรอบ

ปลดล็อคศักยภาพทางความคิดของพนักงานผ่านการคิดสร้างสรรค์

คิดนอกกรอบเพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาพัฒนาระบบงานให้ดีขึ้น

สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กรได้อย่างยั่งยืน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของทีมบียอนด์ เทรนนิ่ง

    หากคุณมีความสนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับเรา คุณสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ทางทีมงานพิจารณาแล้วตอบกลับคุณโดยไวที่สุด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน