หลักสูตร Close the deal for Sales success

การปิดการขาย ถือเป็นหัวใจหลักที่แท้จริงที่ของการเป็นนักขายที่ประสบความสำเร็จ หากนักขายปิดการขายไม่ได้ ก็เท่ากับกระบวนการการนำเสนอสินค้าและการดำเนินงานที่ผ่านมาทั้งหมดนั้นแทบจะสูญเปล่า เพราะไม่เกิดผลลัพธ์ ดังนั้นทักษะการปิดการขาย ถือป็นทักษะสำคัญที่นักขายทุกคนจำเป็น ต้องมีนอกเหนือไปจากแค่การรู้ขั้นตอนในการขาย การปิดการขายนั้นมีเทคนิคและกลยุทร์ที่นักขายสามารถเรียนรู้และฝึกฝนได้เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นนักขายมืออาชีพได้

หลักสูตร Close the deal for Sales success จะช่วยให้นักขายได้ปรับปรุงมุมมองที่มีต่อการปิดการขาย และมีทัศนคติที่ดีต่อการปิดการขาย ได้รู้องค์ประกอบต่อการปิดการขาย และมีขั้นตอนในการปิดการขายที่เป็นขั้นเป็นตอน รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ลูกค้าและเลือกใช้กลยุทธ์ในการปิดการขายได้อย่างเหมาะสมกับลูกค้าแต่ละรูปแบบ โดยวิทยากรคุณศุภณัฏฐ์ หงษ์วัฒนาใจงาม (อาจารย์บอลลี่ ) ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนระบบการบริหารจัดการและการบริหารจัดการทีมขายเพื่อเพิ่มยอดขาย

Key Learning Points

ความสำคัญของทักษะการปิดการขาย

การปิดการขายคืออะไร , ทำไมนักขายควรเชี่ยวชาญในการปิดการขาย

องค์ประกอบสำคัญในการปิดการขาย

ทัศนคติ (Attitude) , ทักษะ (Skills) , การสังเกต ไหวพริบ

การวิเคราะห์และเข้าใจลูกค้าอย่างแท้จริง เพื่อการปิดการขาย

สิ่งที่ต้องวิเคราะห์ก่อนการปิดการขาย , การหาสัญญาณการซื้อ

ข้อควรระวังในการปิดการขายสำหรับมือใหม่

ข้อควรระวังในการปิดการขายสำหรับมือเก่า

6 ขั้นตอนสู่การปิดการขาย

กลยุทธ์การปิดการขาย

เทคนิคการปิดการขาย

การแก้สถานการณ์การปิดการขายไม่ลง

Key Outcomes

รู้และตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นผู้เชี่ยวชาญในการปิดการขาย

เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการปิดการขายจนสามารถปิดการขายได้อย่างเป็นมืออาชีพ

วิเคราะห์กลยุทธ์การปิดการขายที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าแท้ได้อย่างแท้จริง

สามารนำเสนอเทคนิคการปิดการขายแบบต่างๆ และเลือกใช้กับสถานการณ์ที่หมาะสมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของทีมบียอนด์ เทรนนิ่ง

    หากคุณมีความสนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับเรา คุณสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ทางทีมงานพิจารณาแล้วตอบกลับคุณโดยไวที่สุด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน