หลักสูตร Consultative selling for FMCG Business

ในโลกยุคปัจจุบันมีหลายปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค จนหลายธุรกิจถูกท้าทายแบบชนิดที่เรียกว่าตั้งรับกันไม่ทันเลยทีเดียว หนึ่งในนั้นก็คือ ธุรกิจ FMCG หรือ FAST MOVING CONSUMER GOODS คือสินค้าที่จำหน่ายเร็วและมีต้นทุนต่ำ รวมถึงสินค้าที่ไม่คงทน เป็นสินค้าที่จำเป็นสำหรับชีวิตประจำวัน เช่น อาหาร หรือเครื่องดื่ม สินค้าในครัวเรือน และของใช้ส่วนบุคคล ซึ่งเป็นยุคที่ธุรกิจมีการแข่งขันกันสูง เจ้าของกิจการมีความคาดหวัง เพื่อดึงลูกค้าให้มาซื้อสินค้าและบริการ ดังนั้น พนักงานขายหรือทีมงานขายจึงมีความจำเป็นต้องมีทักษะในการขาย เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกว่าการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการในครั้งนี้เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง อีกทั้งการตัดสินใจซื้อสินค้าในครั้งนี้ลูกค้ารู้สึกได้ว่าเขาซื้อด้วยความเต็มใจ

หลักสูตร CONSULTATIVE SELLING FOR FMCG BUSINESS จะช่วยให้พนักงานขาย ทีมขาย และผู้บริหารทีมขายได้เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า เข้าใจปัญหาของลูกค้า และวิธีการที่จะนำเสนอสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าจะช่วยให้ผู้ซื้อตัดสินใจได้อย่างง่ายดาย และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการขายกลุ่ม FMCG อาจารย์วิชาวุธ จริงจิตร พร้อมถ่ายทอดความรู้ และเทคนิคที่จะทำให้เข้าใจลูกค้าเพิ่มขึ้น รักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อก่อให้เกิดการซื้อใหม่ หรือซื้อซ้ำเพิ่มขึ้น รวมถึงลูกค้าได้สัมผัสกับพนักงานขายที่มีความเป็นมืออาชีพสร้างความไว้วางใจให้ลูกค้า

Key Learning Points

Sale FMCG Mindset

Consultative Selling คืออะไร

ปรอทวัดไข้ยอดขาย

แนวคิดในการเพิ่มยอดขายให้ลูกค้า

Basic Marketing for Salesman FMCG

การออกแบบ Selling Step

Farming Strategy

Basic Training Sales Team แบบฉบับ FMCG

SKU Fulfillment Strategy

Area Fulfillment Strategy

Re-Routing สำคัญต่องาน Sales FMCG อย่างไร

ทำไม Sales FMCG ต้องสำรวจตลาด

How to design a promotion scheme

บทสรุปของ Sales FMCG สู่การเป็น Professional Consultative selling

Key Outcomes

รู้และเข้าใจความหมายของ Consultative Selling และ Sale FMCG Mindset

นำเอาเทคนิคไปปรับใช้และออกแบบให้เหมาะสมกับลูกค้า

สร้างยอดขายให้กับลูกค้าได้เพิ่มขึ้น

สามารถออกแบบ Selling step ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สามารถโน้มน้าวใจให้ลูกค้าซื้อสินค้าจากข้อเสนอได้

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของทีมบียอนด์ เทรนนิ่ง

    หากคุณมีความสนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับเรา คุณสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ทางทีมงานพิจารณาแล้วตอบกลับคุณโดยไวที่สุด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน