หลักสูตร Effective tele sales technique

Telesales ถ้าแปลตรงๆเลยก็คือการขายทางโทรศัพท์ ซึ่งแน่นอนว่าเป็นการทำงานที่ตรงข้ามกับ Outside sales ที่ต้องออกไปพบปะลูกค้าอยู่เป็นประจำ ซึ่งในปัจจุบันนี้การขายทางโทรศัพท์ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทำให้ทีมขายสามารถสร้างยอดขายให้แก่องค์กรได้ Telesales ต่างก็ทำงานในเชิงรุกไม่แพ้กับทีมขายที่ต้องไปพบลูกค้าเลย อีกทั้งยังต้องรับแรงกดดันที่อาจจะมากกว่าด้วย เพราะด้วยการสื่อสารที่ไม่ใช่แบบ Face to Face ทำให้เราไม่ได้เห็นหน้าของลูกค้าและเห็นสินค้าจริงที่ต้องการนำเสนอ ซึ่งก็มีโอกาสมากกว่าในการจะถูกปฏิเสธ

ดังนั้นหลักสูตรนี้ จึงเป็นหลักสูตรที่จะเรียนรู้ถึงเทคนิคและแนวทางในการเป็น Telesales ที่มีประสิทธิภาพ พร้อมด้วยกลยุทธ์ และวิธีการต่าง ๆ ที่สามารถดึงดูดความสนใจจากลูกค้า เพียงแค่การคุยกันผ่านทางโทรศัพท์จนทำให้สามารถปิดการขายได้ ซึ่งในหลายๆองค์กร ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่เซลส์ที่สามารถทำยอดขายได้สูงๆในองค์กรนั้นต่างเคยทำงานเป็น Telesales มาก่อน ฉะนั้นเราจึงควรมาเรียนรู้วิธีการและเทคนิคที่สำคัญๆ เพื่อพัฒนาทักษะสู่การเป็น Telesales ที่มีประสิทธิภาพ

Key Learning Points

การให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้า

มีการวางแผนในการพูด

การรู้จักลูกค้าของตนเองเป็นอย่างดี

หลังจากรู้ปัญหาของลูกค้า สามารถนำเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้

ปิดการขายด้วยเทคนิครวบรัด

การปิดการขายด้วยการติดตามงาน (Follow up)

Key Outcomes

เรียนรู้ทักษะการตั้งเป้าหมายหรือวางแผนการพูดก่อนโทร

เข้าใจองค์ประกอบของการสื่อสารทางโทรศัพท์เพื่อทำให้ปิดการขายได้

ฝึกทั้งเทคนิคการฟังและการจับประเด็น และการตั้งคำถามไปในตัว

เรียนรู้วิธีการนำเสนอขาย การรับมือกับข้อโต้แย้งของลูกค้า และทำให้สามารถปิดการขายได้ในที่สุด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของทีมบียอนด์ เทรนนิ่ง

    หากคุณมีความสนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับเรา คุณสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ทางทีมงานพิจารณาแล้วตอบกลับคุณโดยไวที่สุด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน