หลักสูตร Sale Strategy กลยุทธ์การขายเพื่อเพิ่มยอดขาย

“ขายเป็น” ใช่ว่า “ขายเก่ง” แล้วขายเก่งอย่างไรให้ยอดขายเพิ่ม งานด้านการขายถือเป็นงานที่ต้องมีการวางแผน และต้องใช้กลยุทธ์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการที่จะทำกิจกรรมใด ๆ ด้านการขาย เช่น การศึกษาตลาดและข้อมูลของลูกค้าอย่างละเอียด (Customer insight) หรือจะเป็นการประเมิน ตลาดคู่แข่ง ซึ่งในภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูงนั้น การมีกลยุทธ์การขาย จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะความสำเร็จในการขาย นอกจากจะอาศัยความสามารถของทีมขายแล้ว การวางแผนการขายอย่างมีกลยุทธ์จึงเป็นความสำคัญอันดับต้น ๆ ของการขายอีกด้วย

หลักสูตร Sale Strategy กลยุทธ์การขายเพื่อเพิ่มยอดขาย ได้รับการออกแบบมาสำหรับผู้เรียนเพื่อได้เรียนรู้ทั้งกระบวนการวางแผนการขาย และกลยุทธ์ด้านการขายเพื่อเพิ่มยอดขายให้ตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายมากที่สุด

Key Learning Points

แนวคิดการวางแผนและกลยุทธ์การขายสำหรับพนักงาน

การประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการขายในยุค New Normal

การกำหนดเป้าหมายการขายที่ชัดเจน

กลยุทธ์การวางแผนการขายแบบ SMART Plan

การปรับกลยุทธ์ขององค์กรขายในสภาพการณ์ปัจจุบัน

การติดตามและดูแลหลังการขาย

ข้อควรปฏิบัติในการวางแผนและกลยุทธ์ด้านการขาย

Key Outcomes

เพื่อให้มองเห็นความสําคัญของการวางแผนการขาย เพื่อนําไปสู่การวางกลยุทธ์ด้านการขาย

เพื่อเพิ่มพูนทักษะทางการขายและการวางแผนการขายแบบครบวงจร

ได้รู้จักวิธีการวางแผนการขายอย่างไรให้มีกลยุทธ์และเอาชนะคู่แข่ง

ได้เรียนรู้แนวทางการทํางานที่มีประสิทธิภาพของฝ่ายขาย

ได้เรียนรู้กลยุทธ์ที่เราจะสามารถเพิ่มยอดขายและเป้าหมายให้แก่องค์กรได้

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของทีมบียอนด์ เทรนนิ่ง

    หากคุณมีความสนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับเรา คุณสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ทางทีมงานพิจารณาแล้วตอบกลับคุณโดยไวที่สุด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน