หลักสูตร Complaint handling management

งานบริการในปัจจุบันถือว่าเป็นหัวใจหลักสำคัญในหลายธุรกิจที่ขาดไปไม่ได้เพราะเป็นงานที่มีความใกล้ชิดผู้บริโภคมากที่สุด ทุกครั้งที่ผู้บริโภคได้รับบริการ ภาพลักษณ์ขององค์กรในมุมมองของผู้บริโภคจะยิ่งชัดขึ้นทุกครั้ง หากองค์กรศึกษางานบริการมากพอก็จะสามารถสร้างกลยุทธ์งานบริการที่สร้างความประทับใจให้แก่ผู้บริโภค ไม่ใช่แค่เชิงรุกเท่านั้น แต่ในงานบริการเชิงรับ เช่น การรับข้อร้องเรียนจากสถานการณ์อันไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้น ซึ่งมักจะเป็นเรื่องยากที่หลายองค์กรจัดการไม่ได้จนทำให้เกิดอัตราการลาออกของพนักงานที่เพิ่มขึ้น และเสียภาพความเชื่อใจจากผู้บริโภคเช่นเดียวกัน

Complaint Handling Management จึงเป็นหลักสูตรที่สอนเกี่ยวกับงานบริการเชิงรับ การรับมือเมื่อพนักงานต้องเผชิญกับข้อร้องเรียน ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคในการตอบคำถาม การพูดคุย การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า วิธีการจัดการกับสถานการณ์ที่ตึงเครียด นอกจากนั้นยังรวมถึงวิธีการที่จะมองเห็นประโยชน์ที่จะมาจากการสามารถจัดการกับข้อร้องเรียงได้เป็นอย่างดี สามารถเรียนรู้วิธีการหาประโยชน์จากทุกโอกาส เพื่อสร้างงานบริการที่ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด จนสามารถก่อให้เกิดความภักดีในตราสินค้า (Brand Loyalty) กับผู้บริโภคให้เกิดขึ้นในระยะยาวได้

Key Learning Points

งานบริการเชิงรับหรือการรับข้อร้องเรียนมีความสำคัญต่อองค์กรอย่างไร?

พัฒนาทักษะสำคัญที่ต้องใช้เมื่อต้องรับมือกับข้อร้องเรียน

เช่น ทักษะการฟังอย่างตั้งใจ (Active Listening) , ทักษะการตั้งคำถาม , การสร้างบรรยากาศแบบ Comfort Zone , ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) , การเผชิญกับลูกค้าที่ยุ่งยาก

ทำความรู้จักกับความหลากหลายของลูกค้าพร้อมกับเทคนิควิธีการรับมืออย่างมืออาชีพการอ่านความต้องการของลูกค้า การตอบรับความคาดหวัง การสร้างความไว้วางใจ (Trust) และเทคนิคการแก้ไขประสบการณ์ที่ไม่ดีของลูกค้า (Customer Experience)

เรียนรู้ขั้นตอนในการแก้ปัญหาข้อร้องเรียน (Complaint Handling Management) จนไปถึงขั้นตอนการติดตามผล (Follow Up) ที่ดี

ฝึกฝนหลักการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การทะลายกำแพงการเริ่มสนทนา รวมไปถึงเทคนิคการรับมือ แก้ปัญหา และจัดการ เมื่อลูกค้าไม่พอใจการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และการวางแผนแก้ปัญหาระยะยาวการรับมือกับข้อร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ

เช่น แบบเผชิญหน้า (Face to Face) , แบบทางโทรศัพท์ (Telephone Complain) , แบบผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น อีเมล, ไลน์ (Online Complain)

Key Outcomes

สร้างความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มพนักงานฝ่ายบริการ พัฒนาทักษะต่างๆที่ต้องใช้รับมือกับข้อร้องเรียนจากผู้บริโภค เข่น ทักษะการฟัง ทักษะการตอบคำถาม

องค์กรสามารถนำข้อร้องเรียนมาเปลี่ยนเป็นโอกาสในการพัฒนาธุรกิจของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคมากขึ้น เนื่องจากพนักงานสามารถสร้างความไว้วางใจ อ่านความต้องการของลูกค้า และแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าเพื่อทำให้ผู้บริโภคพึงพอใจ

ลดแรงต้านเมื่อต้องเผชิญกับข้อร้องเรียน สามารถรับมือกับความหลากหลายของผู้บริโภคได้อย่างชาญฉลาดไม่ว่าจะเป็นการรับมือแบบเผชิญหน้า (Face to Face) ผ่านทางโทรศัพท์ (Telephone Complain) หรือผ่านช่องทางออนไลน์ (Online Complain)

สร้างมาตรฐานให้กับการบริการเชิงรับแก่องค์กร เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถทำให้เกิดการฟื้นคืนความเชื่อมั่นที่หายไปของผู้บริโภคให้กลับมาได้ในระยะยาว

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของทีมบียอนด์ เทรนนิ่ง

    หากคุณมีความสนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับเรา คุณสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ทางทีมงานพิจารณาแล้วตอบกลับคุณโดยไวที่สุด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน