หลักสูตร High end customer service experience

การบริการลูกค้าถือเป็นเรื่องสำคัญสำหรับธุรกิจเพราะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการสร้างความแตกต่างและความสามารถในการแข่งขันบุคลากรด้านบริการต้องสามารถบริการและดูแลลูกค้าในระดับสูง (High End) ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า ทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ และยังสามารถสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจ

หลักสูตร High End Customer Service Experience จะช่วยเติมเต็มทักษะในการบริการระดับสูงให้ลูกค้าเกิดความประทับใจสูงสุด และสามารถสร้างฐานลูกค้าที่ภักดีได้โดยวิทยากรที่มากความสามารถและประสบการณ์ที่พร้อมถ่ายทอดความรู้ และเทคนิคต่างๆที่เข้าใจง่าย และบริการลูกค้าได้อย่างเหนือใจเหนือความคาดหวัง

Key Learning Points

คุณลักษณะและความคาดหวังของลูกค้าที่อยู่ในกลุ่มตลาดระดับ High End

การวิเคราะห์สภาพแวดลอมของลูกค้าระดับ High End

ทำความเข้าใจกับสิ่งที่ลูกค้าของคุณคาดหวัง

การสร้างรูปแบบการให้บริการที่สร้างความประทับใจเกินความคาดหวัง

ภาษา ท่าทาง และมารยาทในการสื่อสารกับลูกค้าระดับ High End

กุญแจสำคัญในการชนะใจลูกค้าระดับ High End ในตลาดสินค้าหรูหรา

กลยุทธ์การบริการลูกค้าระดับ High End

การสร้างวัฒนธรรมการบริการที่เป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง

การดึงดูดและรักษาลูกค้าระดับ High End

แนวทางการปรับปรุงและปฎิบัติตามข้อเสนอแนะของลูกค้า

Key Outcomes

เข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าและสามารถให้บริการได้อย่างดีเลิศ

สามารถสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าระดับ High End

รู้ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าระดับ High End

นําไปพัฒนากลยุทธ์การให์บริการที่เป็นมาตราฐานหรือสูงกว่าลูกค้าเคยได้รับมา

เสริมสร้างทักษะการบริการขั้นสูงให้สามารถสื่อสารกับลูกค้าในตลาดระดับ High End ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของทีมบียอนด์ เทรนนิ่ง

    หากคุณมีความสนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับเรา คุณสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ทางทีมงานพิจารณาแล้วตอบกลับคุณโดยไวที่สุด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน