หลักสูตร The effective communication by text

ในโลกยุคดิจิตอลการสื่อสารทำได้ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัส การพิมพ์ข้อความถึงกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือทางธุรกิจจึงเพิ่มความสะดวกสบายให้การติดต่อสื่อสารมากขึ้น จนบางครั้งลืมไปว่าการใช้ตัวหนังสือส่งข้อความแทนการสื่อสารด้วยเสียงผู้ส่งจะต้องเพิ่มความระมัดระวังในการใช้ข้อความ เพื่อให้การสื่อสารนั้นแสดงออกมาได้อย่างถูกต้องและบรรลุตามวัตถุประสงค์ ในหลายธุรกิจมีบริการให้คำแนะนำกับลูกค้าผ่านทาง Call Center ในรูปแบบการส่งข้อความโต้ตอบด้วย Chat เพื่อลดการรอสายโทรศัพท์ และสามารถให้บริการลูกค้าได้พร้อมกันเป็นจำนวนมาก จึงไม่น่าแปลกใจที่บุคลากรที่รับผิดชอบในส่วนนี้ต้องมี Mindset ที่ดี เพื่อทำให้การสื่อสารผ่านข้อความถ่ายทอดสู่ลูกค้าอย่างเข้าใจและให้บริการที่เหนือความคาดหมาย รับรู้อารมณ์ความรู้สึก สามารถแยกแยะ จับประเด็น ลำดับความเร่งด่วนของปัญหา ให้คำแนะนำช่วยเหลือ และสามารถพิมพ์ข้อความตอบกลับคำถามของลูกค้า หรือเรื่องร้องเรียนเกิดขึ้นได้ดีและสร้างความประทับใจให้เกิดขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้รวมอยู่ในหลักสูตร The Effective Communication by Text

Key Learning Points

Complaint Handling Management

Communication by Text

Sense of Urgency

Key Outcomes

สามารถสื่อสารผ่านข้อความได้อย่างเป็นทางการและมีความถูกต้อง

เข้าใจการใช้ข้อความที่เหมาะสมในการเขียนตอบกลับลูกค้า

สามารถวิเคราะห์ความต้องการที่สำคัญและเร่งด่วนเพื่อให้ความช่วยเหลือกับลูกค้าได้อย่างทันท่วงที

สามารถบริหารอารมณ์ของตนเอง โดยการใช้ถ้อยคำที่เหมาะสมปราศจากอคติในการสื่อความให้กับลูกค้า

สามารถจับประเด็นและถอดใจความสำคัญของลูกค้าเพื่อนำมาใช้ในการโต้ตอบกลับได้อย่างถูกต้อง

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของทีมบียอนด์ เทรนนิ่ง

    หากคุณมีความสนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับเรา คุณสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ทางทีมงานพิจารณาแล้วตอบกลับคุณโดยไวที่สุด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน