หลักสูตร Learn how to learn

เนื่องจากการเข้ามาของ Digital Disruption และสถานการณ์วิกฤต Covid-19 ทำให้การทำงานของพนักงานในองค์กร มีความจำเป็นต้องพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจที่สร้างความสำเร็จให้กับองค์กรในอดีต อาจไม่สามารถใช้ได้ในยุคนี้ผู้บริหารเป็นบุคคลสำคัญท่านหนึ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนในครั้งนี้

หลักสูตร Learn How To Learn In Practice จะเป็นการสร้าง Learning Culture เพื่อสนับสนุนให้เกิดการ Up skills & Reskills ในองค์กรให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทั้งในการ Curate Tacit Knowledge ถ่ายทอดในรูปแบบ Story telling TownHall Meeting หรือ การประชุมภายในองค์กร

Key Learning Points

เข้าใจความแตกต่างและความท้าทายของการเรียนรู้แบบ Adult Learning

ทำไมคนทำงานยุคนี้ต้องตัดสินใจเรียนรู้ตลอดชีวิต (lifelong learning)

แล้วคนทำงานอย่างเราต้องเรียนรู้เรื่องอะไรบ้าง ?

เข้าใจความแตกต่างความสำคัญระหว่าง Hard Skills & Soft skills

เรียนรู้ Concept Learn unlearn relearn และ Dunning Kruger Effect

7 เทคนิคเรียนรู้ไว ประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน (7 Technique for speed learning & Lifelong learning)

เข้าใจความแตกต่างของ Learning Style

วิธีสร้าง Learning Community & Learning Culture ในองค์กร

หาครูหรือพี่เลี้ยงที่ดีที่สุดเท่าที่คุณจะหาได้ (Learn form the master)

Tips & Technique การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับชีวิตประจำวัน

ตัวชี้วัดตัววัดผลการเรียนรู้ในองค์กร ?

แนะนำแหล่งข้อมูลในการเรียนรู้ สำหรับคนทำงานที่มีเวลาน้อยให้มีประสิทธิผลมาก

Key Outcomes

สร้างพฤติกรรมการเรียนรู้ของพนักงานพร้อมเป็นผู้อยู่รอดในธุรกิจยุคใหม่

เข้าใจความสำคัญของการเรียนรู้ เพื่อผลักดันตนเองและองค์กรไปสู่ความสำคัญท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกธุรกิจ

บุคลากรเข้าใจกระบวนการพัฒนาทักษะแบบ Learn Unlearn Relearn ละทิ้งทักษะเก่า สู่ทักษะใหม่ที่สำคัญต่อการทำงานยุคปัจจุบัน

บุคลากรเป็นผู้ที่เรียนรู้ไวและมีไหวพริบในการเอาตัวรอดจากวิกฤติในโลกการทำงาน

เกิด Learning Community ในองค์กร พนักงานเห็นความสำคัญของการเติบโตส่วนบุคคลและทิศทางขององค์กร

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของทีมบียอนด์ เทรนนิ่ง

    หากคุณมีความสนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับเรา คุณสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ทางทีมงานพิจารณาแล้วตอบกลับคุณโดยไวที่สุด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน