• เรียนรู้ทักษะ Mindset Skills set ที่สำคัญ
  ในการสรุปประเด็นสำคัญ
 • นำเสนอผู้บริหาร อนุมัติตัดสินใจได้ภายใน 12 นาที
  ช่วยลดเวลาในการเตรียมข้อมูล
 • ช่วยให้พนักงานสามารถ คิดเป็นระบบ
  จับประเด็นสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ทำรายงานนำเสนอผู้บริหาร
  พร้อมนำเสนอได้อย่างสั้น กระชับ ตรงประเด็น
 • ด้วยเทคนิคการสรุปงาน ในกระดาษหนึ่งใบ
  ( One page summary A3 Report )
  ที่บริษัทชั้นนำระดับโลกเลือกใช้

ผู้บริหารองค์กรต้องตัดสินใจเรื่องสำคัญในเวลาจำกัด เป็นความท้าทายของผู้นำเสนอ โดยเฉพาะ การรวบรวมข้อมูลหลากหลาย มาคิดวิเคราะห์ สู่ข้อสรุปที่ตรงใจ ให้ผู้บริหารตัดสินใจได้เพื่อก้าวทันการแข่งขัน และการเปลี่ยนแปลง

ดังนั้นการนำเสนอผู้บริหารที่ดีต้อง “Sharp Short Concise” สั้น กระชับ เข้าใจง่าย รู้ว่าต้องการสื่อสารอะไร ทำให้ตัดสินใจได้ทันทีหลังจบการนำเสนอ

การนำเสนองานภายในองค์กรของคุณ เคยประสบปัญหาแบบนี้ไหม ?

01
งาน Routine ก็ต้องทำ แต่ต้องรวบรวมข้อมูลมากมาย เพื่อนำเสนอผู้บริหาร
04
ใช้เวลาในการทำ Presentation นานทำให้ทำงานไม่เสร็จ ต้องนำงานไปทำต่อที่บ้าน หรือหลังเวลาเลิกงาน
06
ผู้บริหารมีหลากหลาย style แต่ละคนชอบไม่เหมือนกัน ทำอย่างไรที่จะนำเสนอ แล้วตรงใจแต่ละท่าน
02
ไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มตรงไหน ในการนำเสนอ
05
ไม่มั่นใจว่าข้อมูลที่เราจะนำเสนอ ใช่สิ่งที่ผู้บริหารต้องการรับรู้หรือไม่
03
ตอบคำถามผู้บริหารไม่ได้ ทำให้ไม่มั่นใจ ประหม่าตื่นเต้น ลืมทุกอย่างที่ตั้งใจเตรียมมา

สิ่งที่ท่านจะได้เรียนรู้ในการเรียนรู้หลักสูตรนี้

KEY LEARNNG POINT

01
เรียนรู้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ การคิด วิเคราะห์ แยกแยะ เพื่อสามารถคัดเลือก เรียงลำดับความสำคัญของข้อมูลที่จะนำเสนอ ได้อย่างกระชับและเหมาะสม
02
เข้าใจความแตกต่างระหว่างการสรุปข้อมูล ในกระดาษหนึ่งแผ่นให้แก่หัวหน้างาน/เพื่อนร่วมงาน /บุคคลทั่วไป
03
เทคนิคในการสรุปประเด็นลงในกระดาษหนึ่งใบ โดยไม่ตัดทอนเนื้อหาสำคัญ
04
เทคนิคในการนำข้อมูล primary data และ secondary data เพื่อเปลี่ยนเป็นรูปภาพ กราฟ ให้การนำเสนอมีภาพรวมที่มองเห็นได้ชัดเจน
05
เทคนิคการอุดช่องโหว่ของข้อมูล เพื่อให้การนำเสนอข้อมูล แก่ผู้บริหารสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
06
เทคนิคการสรุปข้อมูลให้ประสบความสำเร็จตามจุดประสงค์ที่ต้องการ เช่น การแจ้งเพื่อให้ทราบ (Inform) การแจ้งเพื่อขออนุมัติ (Approve) การแจ้งความคืบหน้าของโครงการ (Project Progress)
07
เข้าใจคอนเซปต์การนำเสนอต่อผู้ฟังให้ สั้น กระชับ ตรงประเด็น (Sharp, Short, Concise)
08
เทคนิคในการนำเสนอโดยใช้กระดาษหนึ่งใบเป็นพื้นฐาน

Framework จากหลักสูตร " กระดาษหนึ่งใบ เข้าใจประเด็น "

9 ขั้นตอน

ของสรุปแบบกระดาษหนึ่งใบ
(9 Step to make
one page summary report)

3 รูปแบบ

การใช้งานกระดาษหนึ่งใบ
พร้อมตัวอย่าง
(Planning, Proposal,
Problem Solving)

4 รูปแบบ

การสื่อสารด้วยเอกสาร
ที่เหมาะกับคนแต่ละประเภท
(DISC model)

6 เทคนิค

เปลี่ยนเนื้อหางงให้เป็นง่าย
(6 tips to simplify data)

3 องค์ประกอบ

ของการสรุปที่ดี
(Clarify, Classify, Simplify)

3 รูปแบบ

การเรียนรู้ของมนุษย์
และวิธีการสื่อสาร
ที่เหมาะกับคนแต่ละแบบ
(VAK model)

6 ปัจจัย

สร้างระบบการสรุป
ด้วยกระดาษหนึ่งใบ
อย่างยั่งยืนในองค์กร
(Influence model)

เทคนิค CCS

Clarify

ชัดเจน

Classify

เป็นหมวดหมู่

Simplify

ง่ายและไม่ซับซ้อน

จะช่วยให้สิ่งที่ต้องการสื่อสารตรงประเด็น เป็นหมวดหมู่และเข้าใจง่ายในเวลารวดเร็ว

สิ่งที่ท่านจะได้รับจากหลักสูตรนี้

KEY BENEFIT

ประหยัดเวลา

สื่อสารได้ สั้น กระชับ ตรงประเด็น (5-9 Slide ภายใน 3-12 นาที)

ตัดสินใจได้ทันที

สื่อสารได้ สั้น กระชับ ตรงประเด็น (5-9 Slide ภายใน 3-12 นาที)

เข้าใจง่าย

สื่อสารได้ สั้น กระชับ ตรงประเด็น (5-9 Slide ภายใน 3-12 นาที)

ใช้ทักษะในการสรุปประเด็นกระดาษแผ่นเดียว

สื่อสารได้ สั้น กระชับ ตรงประเด็น (5-9 Slide ภายใน 3-12 นาที)

พนักงาน

สำหรับพนักงานที่สรุปงานพัฒนาทักษะการคิดเป็นระบบตกผลึก
ความคิดก่อนสื่อสารนำเสนอ พัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสาร

ผู้บริหาร

ประโยชน์สำหรับผู้บริหาร ตัดสินใจเรื่องสำคัญ (KM) ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วภายใน 12 นาที

บริษัท

ประโยชน์กับบริษัท สร้างทรัพย์สินทางปัญญาให้กับองค์กร ลดเวลาเพิ่มประสิทธิภาพในการประชุม ประหยัดค่าใช้จ่าย ลดต้นทุนการพิมพ์

ตัวอย่างรายงานที่สรุปด้วยเทคนิค A3 Report

home p2-25
home p2-26
home p2-27

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของทีมบียอนด์ เทรนนิ่ง

    หากคุณมีความสนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับเรา คุณสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ทางทีมงานพิจารณาแล้วตอบกลับคุณโดยไวที่สุด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน