Professional consultative selling

เพราะฝ่ายขายเป็นหัวใจของทุกองค์กร พัฒนาทักษะทีมขายสู่การเป็นนักขายเชิงที่ปรึกษา

เปลี่ยนจากการเป็นคนให้ข้อมูล ให้กลายเป็นที่ปรึกษาทางการให้บริการ (Solution Provider) เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าแต่ละรายที่มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง (Uniqueness) เพิ่มอัตราการซื้อซ้ำ บอกต่อ และพัฒนาสู่การ เป็น Loyalty Customer สร้างยอดขายให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน

ทำไมหลักสูตรนี้จึงสำคัญกับพนักงาน

การขายเชิงที่ปรึกษาต้องอาศัยเทคนิคขั้นสูงที่มากกว่าการขายทั่วไป เพื่อให้เข้าใจสิ่งที่ลูกค้าต้องการสูงสุด

การขายเชิงที่ปรึกษาต้องรู้วิธีการสื่อสารกับลูกค้าในระดับที่ลึกซึ้ง ต้องทำความเข้าใจความต้องการที่แท้จริงหรือปัญหาที่แท้จริงของลูกค้าได้

KEY OUTCOME

  • ตระหนักถึงการพัฒนาตนเองเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือกับลูกค้า เปลี่ยนจากนักขายทั่วไป กลายเป็นนักขายเชิงที่ปรึกษา

  • มีทักษะการวิเคราะห์ลูกค้า สามารถแบ่งลูกค้าเพื่อวางกลยุทธ์การดูแลลูกค้าแต่ละประเภทได้

  • มีทักษะการขาย ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากผู้ให้ข้อมูลเป็นการตั้งคําถามเพื่อค้นหาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า

  • เข้าใจกระบวนการในการสร้างยอดขาย กลายเป็นนักขายมืออาชีพ

ดึงดูดความสนใจให้พนักงานอยากเรียนรู้ (Eager to learn) ต่อยอดสู่ปรับ Mindset การทำงานให้ดีขึ้น พัฒนาตัวเอง พัฒนาองค์กร
เข้าถึงง่าย เรียนที่ไหนผ่านอุปกรณ์ใดก็ได้ (Accessibility)
เสริมทักษะจำเป็นแห่งโลกการทำงานในอนาคต (Future Skills)
แก้ไขปัญหา “เส้นกราฟการลืม” Forgetting Curve

การสร้างความไว้วางใจและความสัมพันธ์กับลูกค้าในระดับพิเศษ ช่วยทำให้ลูกค้ามีความมั่นใจและส่งผลต่อการปิดการขายได้ดีกว่า

การเป็นที่ปรึกษาการขายมืออาชีพจะทำให้คุณสามารถสร้างความแตกต่าง ด้วยการเน้นสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเห็นว่าทำไมต้องเลือกเลือกเรา

บรรยากาศภายในคลาส

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของทีมบียอนด์ เทรนนิ่ง

    หากคุณมีความสนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับเรา คุณสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ทางทีมงานพิจารณาแล้วตอบกลับคุณโดยไวที่สุด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน