หลักสูตรฝึกอบรมการสื่อสารและการนำเสนอ (Communication & Presentation)

หลักสูตร Beyond Effective Meeting
หลักสูตร Beyond effective meeting
ความท้าทายในการจัดประชุมในองค์กร จากสติถิ งานวิจัยพบว่า ผู้บริหารระดับกลางใช้เวลา 35% ในการประชุม ผู้บริหารระดับสูงใช้เวลา 50% ในการประชุม ผู้คนใช้เวลามากถึง 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เตรียมรายงานผลการทำงาน ที่จะนำเสนอในห้องประชุม แต่การประชุมส่วนใหญ่ไม่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตร CRITICAL MANAGEMENT KNOWLEDGE
หลักสูตร Critical knowledge management
บนโลกของการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปแบบ Once in a Century หรือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในรอบ 100 ปี ทุกองค์กรต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายในหลายรูปแบบ แล้วอะไรล่ะที่จะเป็นตัวช่วยให้ทั้งตัวเราและองค์กรสามารถอยู่รอดตลอดจนพัฒนาไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง ทั้ง ๆ ที่หลายบริษัทต้องปิดตัวลง
หลักสูตร High Impact Presentation
หลักสูตร High Impact Presentation
ทักษะการนำเสนอช่วยให้คุณได้รับโอกาส ส่งผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพการงาน แต่หลายครั้งที่เราปฎิเสธโอกาสดีๆ ที่เข้ามาในชีวิตเพียงเพราะไม่มั่นใจที่จะนำเสนอ สื่อสารข้างหน้าเวที พัฒนาทักษะการสื่อสารผ่านการนำเสนอของคุณจาก “นักนำเสนอมือใหม่ สู่มืออาชีพ"
หลักสูตร Knowledge management by book summary technique
หลักสูตร Knowledge management by book summary technique
การสรุปเป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญอย่างมาก เพราะ “การสรุปที่ดี” ย่อมเกิดจากทักษะหลายอย่างผสานรวมกัน เช่น ความคิดอย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์ แยกแยะข้อมูลเบื้องต้น การจัดลำดับความสำคัญ ผ่านความคิดหลายขั้นตอน ตกตะกอนจนกลายเป็นความสามารถในการสรุปในที่สุด
หลักสูตร Negotiation skills
หลักสูตร Negotiation skills
“ทักษะการเจรจาต่อรอง” เป็นหนึ่งในทักษะสำคัญที่มักใช้ถูกใช้ในชีวิตประจำวันอยู่บ่อยครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกิจร่วมกันระหว่างองค์กร บุคคลกับองค์กร หรือแม้แต่บุคคลกับบุคคล บางคนอาจจะเคยใช้ทักษะการเจรจามาก่อนโดยไม่รู้ตัว แต่สำหรับบางคน อาจจะไม่เชี่ยวชาญกับทักษะเหล่านี้เลย เมื่อทำงานในองค์กรและอยู่ในตำแหน่งที่จำเป็นต้องบริหารโครงการ
หลักสูตร Virtual Presentation and Communication Canvas
หลักสูตร Virtual presentation and communication canvas
ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันอยู่ในช่วงยุค New Normal ทำให้แทบทุกองค์กรปรับเปลี่ยนการประชุมหรือนำเสนองาน ในรูปแบบ Virtual Presentation แล้วจะทำยังไงละ ให้การนำเสนอหรือประชุม ราบรื่นเสมือนจริง และเกิดการสื่อสารที่ มีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้ฟังเข้าใจและมีส่วนร่วม ไม่ง่วงไม่เบื่อ หรือหยิบโทรศัพท์มาเล่นขณะที่มีการประชุมออนไลน์
หลักสูตร เปลี่ยนกระดาษหนึ่งใบให้เป็น Infographic
หลักสูตร เปลี่ยนกระดาษหนึ่งใบให้เป็น Infographic
การสรุปข้อมูลเพื่อนำเสนอ มักจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการทำงาน ประโยชน์ของการสรุปข้อมูลมีมากมาย ทั้งส่งเสริมกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ย่นระยะเวลาการสื่อสาร เพิ่มประสิทธิภาพในการประชุม ตรงประเด็นตามต้องการ “Master of One Page Summary”
หลักสูตร Data visualization ( เปลี่ยนสไลด์ให้เข้าใจง่าย )
หลักสูตร Data visualization (เปลี่ยนสไลด์ให้เข้าใจง่าย)
“การนำเสนอ” เป็นพื้นฐานสำคัญที่ส่งเสริมให้เกิดการเลื่อนตำแหน่ง พนักงานที่มีทักษะการนำเสนอได้เก่ง มักมีชัยไปมากกว่าครึ่งสิ่งสำคัญรองลงไปจากการนำเสนอ คือ “การสร้างสไลด์” ที่เหมาะสมกับจุดประสงค์ที่ต้องการนำเสนอ มีข้อมูลครบถ้วน ตรงประเด็น และมีภาพประกอบที่เข้าใจง่าย สีสันสวยงาม
หลักสูตร Master Powerpoint Presentation
หลักสูตร Master PowerPoint presentation
หลักสูตร Master PowerPoint Presentation จะช่วยให้ออกแบบงานนำเสนองานของคุณ โดดเด่น น่าสนใจ ทรงพลัง และสามารถใช้งาน PowerPoint ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ด้วยการเรียนรู้เทคนิคออกแบบ การใช้เครื่องมือลัดให้การนำเสนอเสร็จสมบูรณ์ มีเอกลักษณ์ สวยงาม และเข้าใจง่ายในระยะเวลาอันสั้น มีการเล่าเรื่องผ่านการใช้ภาพอินโฟกราฟิกและแผนภาพ

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของทีมบียอนด์ เทรนนิ่ง

    หากคุณมีความสนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับเรา คุณสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ทางทีมงานพิจารณาแล้วตอบกลับคุณโดยไวที่สุด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน