หลักสูตร Successful change management

การบริหารการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับองค์กรธุรกิจมายาวนานและเป็นสิ่งที่ทุกองค์กรต่างให้ความสำคัญเพราะการเปลี่ยนแปลงจะนำไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิม ก้าวทันกระแสโลกยุคปัจจุบันเกิด Productivity ในกระบวนการผลิตทำให้องค์กรกลายเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน (Sustainability) เกิดการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (Competency) ในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และยังเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน (Competitive Advantage) บนโลกธุรกิจอีกด้วย จากที่ได้กล่าวไปล้วนเป็นสิ่งดีๆที่องค์กรต้องการให้เกิดขึ้นจึงทำการเปลี่ยนแปลงนี้ แต่ในความเป็นจริงการเปลี่ยนแปลงในองค์กรไม่ได้ทำได้อย่างง่ายดายเพราะการเปลี่ยนแปลงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย (Collaboration) ด้วยการสร้างความเชื่อใจ (Trust) มีการสื่อสารที่ทั่วถึงกันและค่อยๆ ปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบ

เพื่อลดการต่อต้านจากความไม่เข้าใจและเสียผลประโยชน์จากที่เคยเป็นเพื่อให้องค์กรสามารถบริหาร การเปลี่ยนแปลงให้ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ หลักสูตร SUCCESSFUL CHANGE MANAGEMENT ทำหน้าที่เสมือนเครื่องมือรบที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ให้ผู้เรียนได้ความรู้ที่ครบถ้วนอย่างเป็นระบบ วิทยากรถ่ายทอดเข้าใจง่ายสู่การนำไปลงมือปฏิบัติได้จริง

Key Learning Points

หัวใจสำคัญของการบริหารการเปลี่ยนแปลง

มิติต่างๆของการเปลี่ยนแปลง

Trend ใหม่ที่น่าจับตามองสู่การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ

ลงมือลุยกับกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง

ความท้าทายของผู้บริหารยุคใหม่ในการวางระบบการเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับโลกปัจจุบัน

Digital Disruption กับการเปลี่ยนแปลงในองค์กร

ความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ต้องเตรียมรับมือ

ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลง

ลดแรงต่อต้านสื่อสารอย่างได้ผล

เครื่องมือเสริมสนับสนุนการบริหารการเปลี่ยนแปลง

Case Study

องค์กรยักษ์ใหญ่บริหารการเปลี่ยนแปลงกันอย่างไร , แนวคิดของผู้นำระดับโลกกับการเปลี่ยนแปลงองค์กร

Key Outcomes

เข้าใจความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงและตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงในองค์กร (Awareness)

สามารถปรับตัวและรูปแบบวิธีการทำงานให้มีความสอดคล้อง รองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น (Adaptability)

เข้าใจกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง พร้อมนำทีมให้ก้าวข้ามการเปลี่ยนแปลงสู่ความสำเร็จ (Change Agent)

ตื่นตัวต่อการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน (Learning Agility)

สามารถนำแนวคิดด้าน Digital มาประยุกต์ใช้กับการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรได้ (Digital Mindset)

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของทีมบียอนด์ เทรนนิ่ง

    หากคุณมีความสนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับเรา คุณสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ทางทีมงานพิจารณาแล้วตอบกลับคุณโดยไวที่สุด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน